Упатство III: Дополнителни пакети за подобрување на Debian 12, MX 23 и повеќе

Упатство III: Дополнителни пакети за подобрување на Debian 12, MX 23 и повеќе

Минатата недела ги споделивме првите 2 упатства од нашите вообичаени 3 упатства поврзани со тоа кои пакети да се инсталираат следната...