Лео

SysAdmin. GNU / Linux ба Python зөвлөх. Багш, чөлөөт, нээлттэй соёлд дуртай хүн. Идеалист. Линуксийн хэрэглэгч: # 545674