DMoZ

Эрх чөлөөг бүх хэлбэрээр хайрлагч, GNU / Линукс тэнгис дэх далайн эрэг, оршихуйд дуртай. Тэр өчүүхэн элсийг надад маш их зүйл өгсөн нийгэмд хувь нэмрээ оруулах арга зам гэж би нийтлэл бичдэг. [Linux User # 534943] [Slackware & Xfce & Urxvt & Zsh]