сурталчилгаа
OWASP ба OSINT: Кибер аюулгүй байдал, нууцлал ба нэрээ нууцлах талаар дэлгэрэнгүй

OWASP ба OSINT: Кибер аюулгүй байдал, нууцлал ба нэрээ нууцлах талаар дэлгэрэнгүй

Өнөөдөр бид Компьютерийн аюулгүй байдал (Кибер аюулгүй байдал, нууцлал ба нэрээ нууцлах) сэдэвтэй холбоотой бүтээлүүдээ үргэлжлүүлэн үргэлжлүүлэх болно.

Компьютерийн аюулгүй байдлын талаархи зөвлөмжийг хүн бүрт хэзээ ч өгөхгүй байх

Хэзээ ч, хаана ч хамаагүй хүн бүрт зориулсан компьютерын аюулгүй байдлын зөвлөмжүүд

Энэхүү нийтлэлд бид хүн бүрт зориулсан, хэзээ ч, хаана ч хамаагүй хэрэгжүүлэх боломжтой "Мэдээллийн аюулгүй байдлын зөвлөмжүүд" -ийг дурдах болно.