сурталчилгаа
Мэдээллийн технологийн тусгал: Хуучин болон орчин үеийн компьютерууд, бага ба өндөр нөөцүүд

Мэдээллийн технологийн тусгал: Хуучин болон орчин үеийн компьютерууд, бага ба өндөр нөөцүүд

Өнөөдөр бид жижиг бөгөөд хэрэгтэй "МТ-ийн тусгал" хийх болно. Бид ихэвчлэн давтагддаг чухал цэгийг энд авч үзэх болно ...

Оюун санаа: Сонирхолтой чөлөөт, нээлттэй, төвлөрсөн бус, үр бүтээлтэй нийгмийн сүлжээ

Оюун санаа: Сонирхолтой чөлөөт, нээлттэй, төвлөрсөн бус, үр бүтээлтэй нийгмийн сүлжээ

Хэдэн өдрийн өмнө бид Red LinuxClick хэмээх сонирхолтой, жижиг бөгөөд саяхан гарсан Нийгмийн сүлжээг судалж үзсэн. Үүний зэрэгцээ бид үүнийг онцолж байна ...