काँकी: नियोफेच न वापरण्यासाठी आमच्या कोंक्यांना सानुकूलित कसे करावे?

काँकी: नियोफेच न वापरण्यासाठी आमच्या कोंक्यांना सानुकूलित कसे करावे?

काँकी: नियोफेच न वापरण्यासाठी आमच्या कोंक्यांना सानुकूलित कसे करावे?

काही उत्कट लिनक्स वापरकर्ते सहसा ठराविक दिवसांवर viernes, साजरा # डेस्कटॉपडे आपल्या गट किंवा समुदायाचा. हे करण्यासाठी, ते सहसा ए बनवतात स्क्रीनशॉट o स्क्रीनशॉट (स्क्रीनशॉट) आणि ते दाखवा. आणि त्यात सहसा ओपन टर्मिनल समाविष्ट असतो Neofetch, स्क्रीनफेच किंवा आणखी एक समान, जी तंत्रज्ञानाची मोठी माहिती दर्शवते ऑपरेटिंग सिस्टम.

आणि बर्‍याच गोष्टींमध्ये, त्यात सहसा एक किंवा अधिक समाविष्ट असते कोंक्या त्याच्या बद्दल डेस्क, तितकी शक्य तितकी माहिती दर्शविण्यासाठी त्यातील काही परिस्थितीशी जुळवून घेणे हीच आदर्श आहे. म्हणूनच, या प्रकाशनाचे उद्दीष्ट असेल, ते म्हणाले कसे साध्य करावे हे दर्शविणे वैयक्तिकरण.

कॉंकी मॅनेजर व्ही 2.4: कॉन्फिगर कसे करावे

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ज्यांना उपलब्ध असलेल्या माहितीचा विस्तार करण्याची इच्छा आहे कोंक्याविशेषत: अर्जाविषयी कोकी मॅनेजर, व्यतिरिक्त Neofetch, आम्ही हे वाचून पूर्ण केल्यावर पुढील प्रकाशने वाचण्याची शिफारस करतो:

संबंधित लेख:
कॉंकी मॅनेजर: आपले मॉनिटरींग विजेट्स् सहजपणे व्यवस्थापित करा

संबंधित लेख:
नियोफेचः टर्मिनलमध्ये आपल्या उपकरणे आणि सिस्टमबद्दल माहिती मिळवा
कोंक्याः डेस्कटॉप शुक्रवार

माझे # डेस्कटॉपफ्रीडा

काँकीज: डेस्कटॉप विजेट्स

कोंक्ये म्हणजे काय?

काँकीस मुलगा लहान अनुप्रयोग किंवा प्रोग्राम्स की परवानगी द्या प्रदर्शन आणि / किंवा देखरेख कोणत्याही ऑपरेटिंग सिस्टमच्या डेस्कटॉपवर विशिष्ट माहिती किंवा कॉन्फिगरेशन पॅरामीटर्स. तर कोकी मॅनेजर एक म्हणून काम करणारा अनुप्रयोग आहे ग्राफिक फ्रंट-एंड कोंकिस कॉन्फिगरेशन फाइल्स व्यवस्थापित करण्यासाठी. ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये स्थापित कोंकयांच्या थीम सुरू करणे, थांबविणे, एक्सप्लोर करणे आणि संपादित करणे यासाठी हे पर्याय उपलब्ध आहेत.

आणि ते तंतोतंत आहेत कॉंकिस कॉन्फिगरेशन फाइल्स, जे आपण केलेच पाहिजे सुधारित करण्यास शिका आमच्या सानुकूलने साध्य करण्यासाठी.

Neofetch वापरणे टाळण्यासाठी आमच्या कोंक्यांना सानुकूलित कसे करावे?

मुख्य उद्देश म्हणून आहे आमचा एक्स कॉन्की सर्वात जवळची गोष्ट असू द्या Neofetch, आम्ही ज्याला कॉल केला आहे त्याचा आधार म्हणून घेऊ गोथम. आणि आम्ही खालीलप्रमाणे बदल करू जेणेकरुन ते प्रदर्शित होईल खडबडीत मध्ये व्यवस्था खालचा उजवा भागमध्ये झटपट शीर्ष प्रतिमा:

1.- शीर्षलेख

use_xft yes
xftfont 123:size=8
xftalpha 0.1
update_interval 1
total_run_times 0

own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_colour 000000
own_window_argb_visual yes
own_window_argb_value 0

double_buffer yes
#minimum_size 250 5
#maximum_width 500
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
default_color white
default_shade_color red
default_outline_color green
alignment bottom_right
gap_x 10
gap_y 10
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 1
override_utf8_locale yes
use_spacer yes

minimum_size 0 0
TEXT

२- वरचा भाग: माहितीपूर्ण मजकूर + तारीख / वेळ

${offset 30}${color EAEAEA}${font GE Inspira:pixelsize=12}**************** BLOG DESDELINUX: https://blog.desdelinux.net ***************${font}
${offset 30}${color EAEAEA}${font GE Inspira:pixelsize=12}************************ MilagrOS GNU/Linux - AMD64 ************************${font}
${offset 30}${color EAEAEA}${font GE Inspira:pixelsize=12}******************** ${time %A => %I:%M} - ${time %d} / ${time  %B} / ${time %Y} *******************

-.- मध्य भाग: सॉफ्टवेअर विषयी

${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}Distro GNU/Linux: ${offset 12}$color${exec DISTRO=$(cat /etc/lsb-release | grep PRETTY_NAME | sed 's/PRETTY_NAME=//' | sed 's/"//g') ; echo $DISTRO}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}Base GNU/Linux: ${offset 12}$color${exec BASE=$(cat /etc/os-release | grep PRETTY_NAME | sed 's/PRETTY_NAME=//' | sed 's/"//g') ; echo $BASE}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}Nombre Producto: ${offset 12}$color${exec PRODUCTNAME=$(cat /sys/devices/virtual/dmi/id/product_name) ; echo $PRODUCTNAME} ${color FFA300}Versión Producto: ${offset 12}$color${exec PRODUCTVERSION=$(cat /sys/devices/virtual/dmi/id/product_version) ; echo $PRODUCTVERSION}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}Paquetería APT/DPKG: ${offset 12}$color${exec NUMEROPAQUETESDPKG=$(dpkg-query -Wf '${Installed-size}\t${Package}\n' | awk '{print $1}' | wc -w ) ; echo $NUMEROPAQUETESDPKG} ${color FFA300}Versión Shell: ${offset 12}$color${exec BASHVERSION=$(bash --version | grep "GNU bash" | awk '{print $4}') ; echo $BASHVERSION}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}Entorno-Escritorio (DE): ${offset 12}$color${exec TIPODE=$(echo $XDG_CURRENT_DESKTOP) ; echo $TIPODE} ${color FFA300}Gestor-Ventanas (WM): ${offset 12}$color${exec TIPOWM=$(wmctrl -m | grep "Name" | awk '{print $2}') ; echo $TIPOWM}

-. तळ: हार्डवेअर बद्दल

${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}HD ${offset 12}$color${fs_free /} / ${fs_size /}${offset 12}${color FFA300}RAM ${offset 12}$color$mem / $memmax ${color FFA300}CPU ${offset 12}$color${cpu cpu0}%
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}USER ${offset 12}$color${user_names} ${offset 12}${color FFA300}KERNEL ${offset 9}$color$kernel ${offset 12}${color FFA300}UPTIME ${offset 9}$color$uptime
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}PC ${offset 12}$color$nodename ${offset 12}${color FFA300}BATTERY ${offset 9}$color${battery_percent BAT0}% ${color FFA300}R. MONITOR ${offset 12}$color${execi 60 xdpyinfo | sed -n -r "s/^\s*dimensions:.*\s([0-9]+x[0-9]+).*/\1/p"}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}CARD VIDEO ${offset 12}$color${exec lspci -v | grep "VGA" | cut -d " " -f05} ${color FFA300}CACHE VIDEO ${offset 12}$color${exec lspci -v -s `lspci | awk '/VGA/{print $1}'` | sed -n '/Memory.*, prefetchable/s/.*\[size=\([^]]\+\)M\]/\1/p'} ${offset 12} ${color FFA300}DRIVER ${offset 12}$color${exec lspci -nnk | grep -i vga -A3 | grep 'in use' | cut -d " " -f05}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}CPU Tipo ${offset 12}$color${exec grep "model name" /proc/cpuinfo | sed q | cut -d ":" -f 2 | awk '{print $0}'}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}CPU Núcleos${offset 12}$color${exec grep "processor" /proc/cpuinfo | sort -r | sed q | awk '{print $3}'}+1 ${offset 12}${color FFA300}CACHE CPU ${offset 12}$color${exec grep "cache size" /proc/cpuinfo | sed q | cut -d ":" -f 2 | awk '{print $0}'} ${offset 12}${color FFA300}A-3D ${offset 12}$color${exec glxinfo | grep "direct rendering: Yes" | awk '{print $3}'}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}GPU Marca ${offset 12}$color${exec FAB_GPU=$(lspci -v | grep "VGA compatible controller" | awk '{print $5}' ) ; echo $FAB_GPU} ${color FFA300}GPU Modelo ${offset 12}$color${exec MOD_GPU=$(lspci -v | grep "VGA compatible controller" | awk '{print $7,$8,$9}' ) ; echo $MOD_GPU}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}LAN $color${addr eth0} ${color FFA300}WLAN $color${addr eth0} ${color FFA300}GSM $color${addr eth0}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}UP-LAN $color${upspeed eth0} ${color FFA300}DOWN-LAN $color${downspeed eth0} ${color FFA300}T-UP $color${totalup eth0} ${color FFA300}T-DOWN $color${totaldown eth0}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}UP-WLAN $color${upspeed wlan0} ${color FFA300}DOWN-WLAN $color${downspeed wlan0} ${color FFA300}T-UP $color${totalup wlan0} ${color FFA300}T-DOWN $color${totaldown wlan0}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}UP-GSM $color${upspeed ppp0} ${color FFA300}DOWN-GSM $color${downspeed ppp0} ${color FFA300}T-UP $color${totalup ppp0} ${color FFA300}T-DOWN $color${totaldown ppp0}
${offset 30}${color EAEAEA}${font GE Inspira:pixelsize=12}*******************************************************************************${font}${voffset 30}

आपण पाहू शकता, हे आणि सर्व कॉन्फिगरेशन फाइल्स कोणत्याही खडबडीतकमांड किंवा कमांड कमांडच्या निष्कर्षापेक्षा काही अधिक नाही जे माहिती काढतात आणि प्रदर्शित करतात किंवा मूल्ये, स्थिर किंवा डायनॅमिक. द फायदा एक परिधान करून नियोफेचऐवजी कॉन्की मूल्ये ऑनलाइन पाहिली जाऊ शकतात आणि टर्मिनल उघडणे आवश्यक नाही, तर गैरसोय हे आहे की ते उघडलेले असतानाच ते सेवन करते रॅम आणि सीपीयू जे काही संगणकावर मौल्यवान असू शकते.

लेखाच्या निष्कर्षांसाठी सामान्य प्रतिमा

निष्कर्ष

आम्हाला ही आशा आहे "उपयुक्त छोटी पोस्ट" बद्दल «Conkys», त्या डेस्कटॉप विजेट आम्हाला इतर गोष्टींबरोबरच आम्हाला वापरणे आणि वैयक्तिकृत करणे किती आवडते हे आमच्यामध्ये दर्शवा स्क्रीन शॉट्स दिवस आम्ही साजरा आमच्या «DiaDeEscritorio»; संपूर्ण व्याज आणि उपयुक्तता आहे «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» आणि अनुप्रयोगांच्या अद्भुत, अवाढव्य आणि वाढत्या परिसंस्थेच्या प्रसारास मोठा वाटा आहे «GNU/Linux».

आणि अधिक माहितीसाठी, कधीही कोणालाही भेट देण्यास संकोच करू नका ऑनलाइन लायब्ररी कसे ओपनलिब्रा y जेडीआयटी वाचणे पुस्तके (पीडीएफ) या विषयावर किंवा इतरांवर ज्ञान क्षेत्र. आत्तासाठी, जर आपल्याला हे आवडले असेल «publicación», ते सामायिक करणे थांबवू नका आपल्यासह इतरांसह आवडत्या वेबसाइट, चॅनेल, गट किंवा समुदाय सामाजिक नेटवर्कचे, शक्यतो विनामूल्य आणि म्हणून मुक्त मॅस्टोडन, किंवा सुरक्षित आणि खाजगी सारखे तार.


लेखाची सामग्री आमच्या तत्त्वांचे पालन करते संपादकीय नीति. त्रुटी नोंदविण्यासाठी क्लिक करा येथे.

टिप्पणी करणारे सर्वप्रथम व्हा

आपली टिप्पणी द्या

आपला ई-मेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्ड चिन्हांकित केले आहेत *

*

*

  1. डेटा जबाबदार: मिगुएल Áन्गल गॅटन
  2. डेटाचा उद्देशः नियंत्रण स्पॅम, टिप्पणी व्यवस्थापन.
  3. कायदे: आपली संमती
  4. डेटा संप्रेषण: कायदेशीर बंधन वगळता डेटा तृतीय पक्षास कळविला जाणार नाही.
  5. डेटा संग्रहण: ओकेन्टस नेटवर्क (EU) द्वारा होस्ट केलेला डेटाबेस
  6. अधिकारः कोणत्याही वेळी आपण आपली माहिती मर्यादित, पुनर्प्राप्त आणि हटवू शकता.