x11tete11x

मी टेटे आहे, तपशिलांचा मनोरुग्ण आहे, जो स्त्रोत कोडच्या आधारे डिस्ट्रॉसकडे आकर्षित आहे, मी जितके हार्डवेअरला त्रास देऊ शकतो, मी जितके आनंदी आहे, मी अत्यंत रॉकर आणि वायकिंग सारख्या दिसण्यासह (??

x11tete11x ने सप्टेंबर २०१२ पासून 15 लेख लिहिले आहेत