झब्बिक्स 3 देखरेख आणि देखरेख सेवा

झब्बिक्स_लॅगो
सर्वांना नमस्कार. यावेळी मी आपल्यासाठी हे अतिशय उपयुक्त साधन आणले आहे आणि बर्‍याचजणांद्वारे अज्ञात आहे, जेणेकरून आमच्या सर्व्हरवरील क्रियाकलाप एकाच स्थानावरुन परीक्षण करण्यास आणि त्यांचे परीक्षण करण्यास सक्षम असेल.

बर्‍याच साधने अशी आहेत जी हे पूर्णपणे किंवा अंशतः करतात, अन्य बाबतीत आम्ही शोधत असलेला लाभ मिळविण्यासाठी आम्हाला अनेक स्थापित केले पाहिजेत.

सत्य हे आहे की झॅबिक्स एकल आवृत्तीच्या मॉडेल अंतर्गत कार्य करते ज्यासाठी आपण एक पैसाही देत ​​नाही आणि त्याचा समुदाय चांगला आहे. परंतु नेहमीप्रमाणेच, जर आपण सेवेसाठी आणि / किंवा समर्थन कराराची साधने तसेच साधन वापरण्यासाठी खूप चांगले प्रशिक्षण देत असाल तर, मी तुम्हाला सांगेन की ही वाईट गुंतवणूक नाही.

विशेषतः हे साधन केवळ डेबियन, उबंटू, रेडहाटवर आधारित वितरणासाठी आहे. तर कदाचित हे काहींसाठी मर्यादित आहे, कारण त्यांना कदाचित संकलित करण्यासाठी स्त्रोतांचा संदर्भ घ्यावा लागेल.

ठीक आहे, आता आम्ही ट्यूटोरियल सह पूर्ण जाऊ. मी डेबियन 8 जेसी वर ही स्थापना केली. स्वच्छ सर्व्हर आणि दुसर्‍या सर्व्हरवरील डेटाबेस, परंतु हे प्रत्येकावर अवलंबून आहे.

1 पाऊल

Zabbix सर्व्हर डाउनलोड करा आणि येथून फ्रंटएंड करा येथे

दुसरा पर्याय थेट आपल्या सर्व्हरचा आहे.

wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/debian/pool/main/z/zabbix/zabbix-server-pgsql_3.0.2-1+jessie_amd64.deb .
 wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/debian/pool/main/z/zabbix/zabbix-frontend-php_3.0.2-1+jessie_all.deb .

आम्ही ही पॅकेजेस स्थापित करतो आणि अवलंबन सोडवतो.

dpkg -i *.deb
 apt-get install -f

2 पाऊल

Zabbix.mydomain.com आमच्या सर्व्हरचे नाव जोडा

 vi /etc/hosts

आम्ही उदाहरणार्थ जोडू:
192.168.1.100 zabbix zabbix.mydomain.com

डीफॉल्टनुसार abबॅबिक्स आमच्या अ‍ॅपेचेमध्ये /etc/apache2/conf-enabled/zabbix.conf मध्ये उपनाव कॉन्फिगरेशन स्थापित करते, जसे खालील प्रमाणे प्रवेश करण्यासाठी http: // / zabbix, मला ते आवडत नाही जेणेकरून आम्ही अक्षम करू

a2disconf zabbix.conf

चरण 2.1 (पर्यायी- जर आपण आधीची कॉन्फिगरेशन जशी आहे तशीच सोडली तर चरण 3 वर जा)

या व्यतिरिक्त किंवा वैकल्पिकरित्या आपल्याला व्हर्च्युअलहॉस्ट तयार करावा लागेल किंवा आपण पसंत केल्यानुसार 000-default.conf सुधारित करावे लागेल आणि खालील जोडा

 vi /etc/apache2/sites-available/zabbix.midominio.com.conf

<VirtualHost *:80>

ServerName zabbix.midominio.com

DocumentRoot /usr/share/zabbix

<Directory "/usr/share/zabbix">
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all

<IfModule mod_php5.c>
php_value max_execution_time 300
php_value memory_limit 128M
php_value post_max_size 16M
php_value upload_max_filesize 2M
php_value max_input_time 300
php_value always_populate_raw_post_data -1
</IfModule>
</Directory>

<Directory "/usr/share/zabbix/conf">
Order deny,allow
Deny from all
<files *.php>
Order deny,allow
Deny from all
</files>
</Directory>

<Directory "/usr/share/zabbix/app">
Order deny,allow
Deny from all
<files *.php>
Order deny,allow
Deny from all
</files>
</Directory>

<Directory "/usr/share/zabbix/include">
Order deny,allow
Deny from all
<files *.php>
Order deny,allow
Deny from all
</files>
</Directory>

<Directory "/usr/share/zabbix/local">
Order deny,allow
Deny from all
<files *.php>
Order deny,allow
Deny from all
</files>
</Directory>
# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

आम्ही जतन, बाहेर जाऊन पळत


a2ensite zabbix.midominio.com.conf
service apache2 restart

3 पाऊल

डेटाबेस सेट अप करत आहे

aptitude install php5-pgsql
aptitude install libapache2-mod-auth-pgsql
service apache2 reload

.Sql मध्ये आहे

cd /usr/share/doc/zabbix-server-pgsql/create.sql.gz

ते ते pgadmin3 किंवा pgsql द्वारे लोड करू शकतात
PSQL द्वारे

su - postgres
psql
CREATE USER zabbix WITH PASSWORD 'myPassword';
CREATE DATABASE zabixdb;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE zabbixdb to zabbix;
\q
psql -U zabbix -d zabbixdb -f create.sql

PgAdmin3 करून हे बरेच सोपे आहे
1 sql दाबा आणि आपण योग्य डेटाबेसमध्ये असल्याचे तपासा
2 .gz आत असलेले .sql उघडा आणि लोड करा
3 धाव, आणि आपण पूर्ण केले

2016-04-30 13:02:10 पासूनचा स्क्रीनशॉट
4 पाऊल

vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

DBHost=192.168.x.x
 DBName=zabbixdb
 DBSchema=public
 DBUser=zabbix
 DBPassword=password

5 पाऊल

http://<server_ip_or_name>/zabbix
o
http://<server_ip_or_name>

स्थापित करा या टप्प्यावर चांगले जर आपण mysql किंवा postgres साठी गेलो तर आपण प्रत्येक गोष्ट हिरव्या रंगात असल्याचे तपासणे आवश्यक आहे आणि डेटाबेस पर्याय दर्शविला आहे. Php टाइम झोन बद्दल काहीतरी महत्वाचे मध्ये संपादित केले जाऊ शकते /etc/php5/apache2/php.ini लेबल मध्ये तारीख.टाइझोन = अमेरिका / कुरकाओ उदाहरणार्थ, सर्व परवानगी झोन ​​आहेत येथे

स्थापित करा 21 नंतर डेटाबेस कॉन्फिगर केला पाहिजे यजमान जर ते दुसर्‍या सर्व्हरवर असेल तर वापरकर्तानाव, संकेतशब्द आणि डेटाबेस नाव
स्थापित करा 3134786815727242010 आता सर्व्हर तपशील

स्थापित करा होस्टमध्ये, आपल्याकडे आपल्या सर्व्हरवर एखादे डोमेन असल्यास, ते ठेवा आणि नामात कमी, उदाहरणार्थ, होस्टः zabbix.midomain.com आणि नावात: zabbix

स्थापित करा 870039153112911113 आणि आपण सहमत असल्यास, पुढे आणि आपण आम्हाला सांगावे ...

स्थापित करा आता आम्ही फक्त zabbix.mydomain.com वर प्रवेश करतो

लॉगिन
डीफॉल्ट प्रशासन - zabbix आहे

6 पाऊल

आम्ही आमच्या सर्व्हरवर क्लायंट स्थापित करतो

wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/debian/pool/main/z/zabbix/zabbix-agent_3.0.2-1+jessie_amd64.deb .
 dpkg -i zabbix-agent_3.0.2-1+jessie_amd64.deb
 /etc/init.d/zabbix-agent start

7 पाऊल

मी या ट्यूटोरियलमध्ये आपल्याला क्लायंट जोडण्यासाठी सर्वात मूलभूत गोष्टींबद्दल स्पष्टीकरण देणार आहे, कारण डीफॉल्ट रूपात झॅबिक्स सर्व्हरने अनेक टेम्पलेट्स, ट्रिगर, क्रिया इत्यादी कॉन्फिगर केल्या आहेत… दुसर्‍या पोस्टमध्ये मी तुम्हाला हा विषय अधिक सखोलपणे दर्शवित आहे.

2016-04-30 14:04:49 पासूनचा स्क्रीनशॉट कॉन्फिगरेशन> यजमान> होस्ट तयार करा

2016-04-30 14:05:38 पासूनचा स्क्रीनशॉट

होस्टनाव हे आपण अचूक नाव ठेवले पाहिजे zabbix_agentd.conf, हे नाव सहसा अधिक तांत्रिक असते ... उदाहरण एसआरव्ही -01, जे मला काहीही सांगत नाही, सर्व्हरचे वर्णनदेखील देत नाही
दृश्यमान नाव हे आधीपासूनच एक अधिक अनुकूल नाव आहे जे प्रशासक म्हणून आपल्याला कोणता सर्व्हर आहे हे जाणून घेण्यास अनुमती देते ... उदाहरण मेल
गट ही होस्ट कोणत्या गटाची आहे किंवा आपण नवीन गटामध्ये एक नवीन तयार करू शकता
एजंट इंटरफेस, आपण 1 पेक्षा जास्त इंटरफेसवरून परीक्षण करू शकता, परंतु किमान एक द्वारे घोषित केले जाणे आवश्यक आहे IP पत्ता आणि / किंवा डीएनएस नाव

2016-04-30 14:06:24 पासूनचा स्क्रीनशॉट मग आम्ही देऊ साचा आणि मी म्हटल्याप्रमाणे, त्यात आधीच बरेच लोक डीफॉल्ट घोषित केले आहेत, जसे की http / https, ssh, icmp आणि अगदी काही ज्यात एकामध्ये अनेक टेम्पलेट्स समाविष्ट आहेत ओएस लिनक्स.
प्रथम आपण दाबा निवडा, नंतर आपल्याला आवश्यक असलेले सर्व टेम्पलेट्स तपासा आणि दाबा निवडा त्या नवीन विंडोमधून, शेवटी जोडा

2016-04-30 14:08:02 पासूनचा स्क्रीनशॉट शेवटची पायरी म्हणून, मी होस्ट इन्व्हेंटरी ऑटोमॅटिक सक्रिय करण्याची शिफारस करतो

आता सर्व्हरवर समाप्त करण्यासाठी आम्ही निरीक्षण करू इच्छित आहोत आणि आम्ही सर्व्हरवर घोषित करतो, आम्ही एजंट फाइल संपादित करतो

vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
Server= ip del servidor
ServerActive=ip del servidor
Hostname=el nombre hostname que colocamos en la configuracion host del server, tiene que ser exactamente igual, mayusculas, espacios, simbolos, sino te dará un error
/etc/init.d/zabbix-agent start

या ट्युटोरियलच्या दुसर्‍या आवृत्तीत या संधीसाठी हे सर्व आहे, आपण या अनुप्रयोगाद्वारे आपण ज्या ट्रिगर, क्रिया आणि कार्ये वापरू शकता त्या सर्व गोष्टींबरोबर खोलीमध्ये जाण्याची माझी योजना आहे. धन्यवाद आणि संपर्कात रहा


लेखाची सामग्री आमच्या तत्त्वांचे पालन करते संपादकीय नीति. त्रुटी नोंदविण्यासाठी क्लिक करा येथे.

5 टिप्पण्या, आपल्या सोडा

आपली टिप्पणी द्या

आपला ई-मेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्ड चिन्हांकित केले आहेत *

*

*

 1. डेटा जबाबदार: मिगुएल Áन्गल गॅटन
 2. डेटाचा उद्देशः नियंत्रण स्पॅम, टिप्पणी व्यवस्थापन.
 3. कायदे: आपली संमती
 4. डेटा संप्रेषण: कायदेशीर बंधन वगळता डेटा तृतीय पक्षास कळविला जाणार नाही.
 5. डेटा संग्रहण: ओकेन्टस नेटवर्क (EU) द्वारा होस्ट केलेला डेटाबेस
 6. अधिकारः कोणत्याही वेळी आपण आपली माहिती मर्यादित, पुनर्प्राप्त आणि हटवू शकता.

 1.   Rodolfo म्हणाले

  हे साधन उत्कृष्ट वाटले, मी दुसर्‍या पोस्टची अपेक्षा करतो.

 2.   प्रोफेरे म्हणाले

  पहिल्या दृष्टीक्षेपात हे एक पूर्ण आणि शक्तिशाली साधन आहे असे दिसते. मी लवकरच हे कॉन्फिगर करण्याचा प्रयत्न करेन.
  माहिती दिल्याबद्दल मी आभारी आहे!

 3.   आल्बेर्तो म्हणाले

  मी देखरेख साधनांच्या चाचणीत रस घेत आहे आणि आपणास कोणते सर्वात चांगले वाटते हे जाणून घेऊ इच्छित आहे.
  मला आधीपासूनच झब्बिक्स बद्दल माहित आहे, परंतु माझ्या ज्ञानामुळे ते माझ्यासाठी थोडेसे क्लिष्ट वाटले आहे, जरी मी या आणि पुढील लेखांच्या चरणांचे अनुसरण करून (जिथे शक्य असेल तेथे) आणखी एक संधी देईन (धन्यवाद!) . कृपया शक्य तितके परवडणारे करा :))
  मला आणखी एक साधन जो मजेशीर वाटतो ते म्हणजेः GRAFANA जे मला देखील प्रयत्न करावे लागेल. मला वाटणारी आणखी एक चांगली गोष्ट आहे: नागीओस
  अंमलबजावणीसाठी तुलनेने सोपे असलेल्या डेटा मॉनिटरिंग आणि व्हिज्युअलायझेशनमधील संदर्भ असलेले इतर आपल्याला माहित आहेत काय?

  1.    आर्टुरो म्हणाले

   मी सीएसीटीआय वापरतो आणि पॅन्डोरा एफएमएस आणि एनटॉपद्वारे चाचण्या केल्या आहेत

 4.   दिएगो म्हणाले

  मस्त ट्यूटोरियल! दुसर्‍या भागाची अपेक्षा आहे छान नोकरी