Cara mengekstrak parameter dari Terminal yang menggunakan Shell Scripting

El Shell Scripting, Ia merujuk kepada pelaksanaan perintah yang kompleks pada Terminal GNU / Linux (Konsol), sangat berguna untuk mengautomasikan aktiviti rutin dan penting dalam diri kita Sistem Operasi GNU / Linux, yang membolehkan kita mengoptimumkan Sumber dan Masa, dengan apa yang terkandung di sini kita akan meneroka bagaimana dari terminal kita dapat melaksanakan perintah manual yang kemudian memungkinkan kita jadual / automatik aktiviti mengenai simpanan pasukan Jam / Buruh pelaksanaan manual atau tatap muka, melaksanakan perintah tersebut dalam Skrip Bash Shell atau serasi dan dijelaskan secara praktikal dan sederhana.

Pemilihan_007

Kami akan membuat liputan seperti dalam satu arahan perintah kita boleh ekstrak dan paparkan nilai / maklumat dari Sistem Operasi / Perkakasan, yang kemudian dapat kita laksanakan dalam a Skrip Bash Shell untuk mengautomasikan tugas tertentu. Berfokus pada Amalan terbaik perlu untuk mendapatkan reka bentuk Skrip yang sangat baik lebih cekap dan praktikal.

--------------------
Dapatkan nama pengguna pertama yang dibuat dalam sistem:
--------------------

USER_1000=$(cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1) ;  echo $USER_1000

USER_1001=$(cat /etc/passwd | grep 1001 | cut -d: -f1) ;  echo $USER_1001

----------------------
Dapatkan jalan / rumah pengguna pertama yang dibuat pada sistem:
----------------------

USER_1000=$(cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1) ; HOME_USER_1000=/home/$USER_1000 ; echo $HOME_USER_1000

USER_1001=$(cat /etc/passwd | grep 1001 | cut -d: -f1) ; HOME_USER_1001=/home/$USER_1001 ; echo $HOME_USER_1001

-------------
Periksa Tarikh Peralatan Semasa:
-------------

FECHA_ACTUAL=$(date +"%d %b %y") ; echo $FECHA_ACTUAL

------------
Periksa Masa Peralatan Semasa:
------------

HORA_ACTUAL=$(date +"%H:%M") ; echo $HORA_ACTUAL

----------------
Periksa sama ada Host mempunyai sambungan Internet:
----------------

if ping -c 1 8.8.8.8 &> /dev/null; then CONEXION_INTERNET=Habilitado; else CONEXION_INTERNET=Deshabilitado; fi ; echo $CONEXION_INTERNET

TEST_PING=$(ping 192.168.3.249 -c 5 | grep packet | awk '{print $6}' | cut -f1 -d%) ; echo $TEST_PING % de Perdida de paquetes
TEST_LATENCIA=$(ping 8.8.8.8 -c 5 | grep packet | awk '{print $10}' | cut -f1 -d%) ; echo $TEST_LATENCIA de Latencia del Enlace
-------------
Periksa jenis Sistem Operasi:
-------------

SISTEMA_OPERATIVO=$(uname -o) ; echo $SISTEMA_OPERATIVO

----------------------
Periksa nama, versi dan subversi Sistem Operasi:
----------------------
NOMBRE_SISTEMA=$(cat /etc/os-release | grep NAME | grep -v "VERSION" | sed -n '2p' | cut -f2 -d\") ; echo $NOMBRE_SISTEMA
VERSION_SISTEMA=$(cat /etc/os-release | grep VERSION= | sed -n '1p' | sed 's/VERSION=//' | sed 's/"//g') ; echo $VERSION_SISTEMA

SUBVERSION_SISTEMA=$(lsb_release -d | awk '{print $4}') ; echo $SUBVERSION_SISTEMA

----------------
Periksa seni bina Sistem Operasi:
----------------

ARQUITECTURA=$(uname -m) ; echo $ARQUITECTURA

ARQUITECTURA=$(uname -m) ; if [[ "$ARQUITECTURA" = "x86" ]]; then ARQ_SISTEMA=32; else ARQ_SISTEMA=64; fi ; echo $ARQ_SISTEMA

------------------
Periksa versi kernel Sistem Operasi:
------------------

VERSION_KERNEL=$(uname -r) ; echo $VERSION_KERNEL

----------
Semak nama Host:
----------

NOMBRE_HOST=$(cat /etc/hostname) ; echo $NOMBRE_HOST
----------------------
Periksa IP Dalaman dan Luaran (Output Internet Utama):
----------------------

IP_INTERNA=$(hostname -I) ; echo $IP_INTERNA

IP_EXTERNA=$(curl -s ipecho.net/plain;echo) ; echo $IP_EXTERNA

------------------
Periksa Nilai (IP / MAC) Antaramuka Rangkaian:
------------------

IP_ETH0=$(ifconfig eth0 | grep inet | grep -v inet6 | cut -d ":" -f 2 | cut -d " " -f 1) ; echo $IP_ETH0

MAC_ETH0=$(ifconfig eth0 | sed -n '1p' | awk '{print $5}') ; echo $MAC_ETH0

IP_WLAN0=$(ifconfig wlan0 | grep inet | grep -v inet6 | cut -d ":" -f 2 | cut -d " " -f 1) ; echo $IP_WLAN0

MAC_WLAN0=$(ifconfig wlan0 | sed -n '1p' | awk '{print $5}') ; echo $MAC_WLAN0
——————————————————
Periksa Proksi / Gerbang Sistem Operasi:
——————————————————

PROXY_GATEWAY=$(route -n | sed -n '3p' | awk '{print $2}') ; echo $PROXY_GATEWAY

----------------
Periksa Nama Domain Rangkaian Host:
----------------

DOMINIO=$(cat /etc/resolv.conf | sed '2 d' | grep search | sed -n '1p' | awk '{print $2}') ; echo $DOMINIO

---------------------
Periksa Alamat Rangkaian (IP) Pelayan DNS Host:
---------------------

IP_SERVIDOR_DNS=$(cat /etc/resolv.conf | sed '1 d' | awk '{print $2}') ; echo $IP_SERVIDOR_DNS

-------------
Periksa pengguna yang terhubung ke Host:
-------------

who>/tmp/who ; echo -e "Usuarios conectados al Host :"  && echo "" && echo "Usuarios Puertos      Fecha      Hora  Pantalla" ; echo "*************************************************************************" && cat /tmp/who

USUARIOS_CONECTADOS=$(who | awk '{print $1}') ; echo $USUARIOS_CONECTADOS

USER_ONLINE1=$(who | awk '{print $1}') ; echo $USER_ONLINE1 | wc -w

USER_ONLINE2=$(top -n 1 -b | grep "load average:" | awk '{print $6}') ; echo $USER_ONLINE2
———————————————————————————————————
Periksa Folder Pengguna dengan lebih banyak data (# Fail / Ukuran dalam Bait) dalam Sistem Operasi:
----------------------------------

CARPETA_USUARIO1=$(ls -l /home | sed '1 d' | sort -k2 | sed q | awk '{print $9}') ; echo $CARPETA_USUARIO1

DATA_USUARIO1=$(du -sh /home/* | sort -r | sed q | awk '{print $1}') ; echo $DATA_USUARIO1

------------------------------
Periksa Saiz dalam Byte Folder Superuser atau Folder lain dari Sistem Operasi:
------------------------------

DATA_ROOT=$(du -sh /root | awk '{print $1}') ; echo $DATA_ROOT

DATA_CARPETA1=$(du -sh /var | awk '{print $1}') ; echo $DATA_CARPETA1

--------------------
Periksa Folder Pengguna yang Dibuat (Nama dan Nombor):
--------------------

NOMBRES_CARPETAS=$(ls -l /home | sed '1 d' | awk '{print $9}') ; echo $NOMBRES_CARPETAS

NUMERO_CARPETAS=$(ls -l /home | sed '1 d' | awk '{print $9}') ; echo $NUMERO_CARPETAS | wc -w

---------------------
Periksa Pengguna dengan UID 0 DAN GID 0 (SUPERUSERS) yang dibuat:
---------------------

SUPERUSUARIOS_UID=$(awk -F: '{if ($3==0) print $1}' /etc/passwd) ; echo $SUPERUSUARIOS_UID

SUPERUSUARIOS_GID=$(awk -F: '{if ($3==0) print $1}' /etc/passwd) ; echo $SUPERUSUARIOS_GID

--------------
Periksa status RAM dan memori Tukar:
--------------

MEM_TOTAL=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $2}') ; echo $MEM_TOTAL

MEM_USADA=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $3}') ; echo $MEM_USADA

MEM_LIBRE=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $4}') ; echo $MEM_LIBRE

MEM_COMPARTIDA=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $5}') ; echo $MEM_COMPARTIDA

MEM_ALMACENADA=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $6}') ; echo $MEM_ALMACENADA

MEM_CACHEADA=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $7}') ; echo $MEM_CACHEADA

SWAP_TOTAL=$(free -h | sed '1 d' | grep Swap: | awk '{print $2}') ; echo $SWAP_TOTAL

SWAP_USADA=$(free -h | sed '1 d' | grep Swap: | awk '{print $3}') ; echo $SWAP_USADA


SWAP_LIBRE=$(free -h | sed '1 d' | grep Swap: | awk '{print $4}') ; echo $SWAP_LIBRE

------------------------
Periksa Status partisi / titik pemasangan Cakera SATA:
------------------------

PART1_TOTAL=$(df -h | sed '1 d' | grep /dev/sda5 | awk '{print $2}') ; echo $PART1_TOTAL

PART1_USADO=$(df -h | sed '1 d' | grep /dev/sda5 | awk '{print $3}') ; echo $PART1_USADO

PART1_DISPONIBLE=$(df -h | sed '1 d' | grep /dev/sda5 | awk '{print $4}') ; echo $PART1_DISPONIBLE

PART1_PORCENTAJE=$(df -h | sed '1 d' | grep /dev/sda5 | awk '{print $5}') ; echo $PART1_PORCENTAJE

PART1_PUNTOMONTAJE=$(df -h | sed '1 d' | grep /dev/sda5 | awk '{print $6}') ; echo $PART1_PUNTOMONTAJE

---------------------
Periksa Purata Beban Sistem (Proses Beratur):
---------------------

CARGA_1MIN=$(top -n 1 -b | grep "load average:" | awk '{print $10}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_1MIN

CARGA_5MIN=$(top -n 1 -b | grep "load average:" | awk '{print $11}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_5MIN

CARGA_15MIN=$(top -n 1 -b | grep "load average:" | awk '{print $12}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_15MIN

CARGA_1MIN=$(uptime | awk '{print $8}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_1MIN

CARGA_5MIN=$(uptime | awk '{print $9}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_5MIN

CARGA_15MIN=$(uptime | awk '{print $10}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_15MIN

——————————————————
Periksa proses Zombi dalam Sistem Operasi:
——————————————————

PROC_ZOMBIE=$(top -n 1 -b | grep "zombie" | awk '{print $10}') ; echo $PROC_ZOMBIE

---------------------
Periksa Jumlah Masa Kerja (Mula / Hidup):
---------------------

TIEMPO_ENCENDIDO=$(uptime | awk '{print $3,$4}' | cut -f1 -d,) ; echo $TIEMPO_ENCENDIDO

---------------
Periksa parameter kad video:
---------------

============

Pengeluar:

FAB_TVIDEO=$(lspci -v | grep "VGA" | cut -d " " -f05) ; echo $FAB_TVIDEO

============

RAM:

MEM_TVIDEO=$(lspci -v -s `lspci | awk '/VGA/{print $1}'` | sed -n '/Memory.*, prefetchable/s/.*\[size=\([^]]\+\)M\]/\1/p') ; echo $MEM_TVIDEO

================

Modul (Pemandu):

DRV_TVIDEO=$(lspci -nnk | grep -i vga -A3 | grep 'in use' | cut -d " " -f05) ; echo $DRV_TVIDEO

===============

Pecutan 3D:

A3D_TVIDEO=$(glxinfo | grep "direct rendering: Yes" | awk '{print $3}') ; echo $A3D_TVIDEO

--------------
Periksa parameter Processor (CPU):
--------------

===========

Pengeluar:

FABRICANTE_CPU=$(grep "vendor_id" /proc/cpuinfo | sed q | awk '{print $3}') ; echo $FABRICANTE_CPU

=======

Model:

MODELO_CPU=$(grep "model name" /proc/cpuinfo | sed q | cut -d ":" -f 2 | awk '{print $0}') ; echo $MODELO_CPU

=========

Kuantiti:

NUM_CPU=$(grep "processor" /proc/cpuinfo | sort -r | sed q | awk '{print $3}') ; TOTAL_CPU=$((`expr $NUM_CPU + 1`)) ; echo $TOTAL_CPU

================

Inti per CPU:

NUCLEO_CPU=$(grep "cpu cores" /proc/cpuinfo | sed q | awk '{print $4}') ; echo $NUCLEO_CPU

==========================

Jumlah Cor setiap CPU:

NUM_CPU=$(grep "processor" /proc/cpuinfo | sort -r | sed q | awk '{print $3}') ; TOTAL_CPU=$((`expr $NUM_CPU + 1`)) ; NUCLEO_CPU=$(grep "cpu cores" /proc/cpuinfo | sed q | awk '{print $4}') ; TOTAL_NUCLEO_CPU=$((`expr $TOTAL_CPU \* $NUCLEO_CPU`)) ; echo $TOTAL_NUCLEO_CPU

======================

Memori cache CPU:

CACHE_CPU=$(grep "cache size" /proc/cpuinfo | sed q | cut -d ":" -f 2 | awk '{print $0}') ; echo $CACHE_CPU

Saya harap anak-anak kecil ini "Petua" memudahkan mereka melakukan pengoptimuman asas tetapi berguna, yang umumnya hanya disediakan untuk orang yang berpengalaman Teknologi, Pengkomputeran, Perisian Percuma dan GNU / Linux.

LAMPIRAN SAMPEL

jalbert: bash - Konsole_008

jalbert: bash - Konsole_009

INGAT: Sekiranya ada baris perintah yang gagal melaksanakan atau menampilkan nilai yang betul, pastikan untuk menguji setiap bahagian arahan arahan secara manual untuk mencuba dan menyesuaikan nilai atau sintaksis beberapa pemboleh ubah.


7 komen, tinggalkan komen anda

Tinggalkan komen anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Ruangan yang diperlukan ditanda dengan *

*

*

 1. Bertanggungjawab atas data: Miguel Ángel Gatón
 2. Tujuan data: Mengendalikan SPAM, pengurusan komen.
 3. Perundangan: Persetujuan anda
 4. Komunikasi data: Data tidak akan disampaikan kepada pihak ketiga kecuali dengan kewajiban hukum.
 5. Penyimpanan data: Pangkalan data yang dihoskan oleh Occentus Networks (EU)
 6. Hak: Pada bila-bila masa anda boleh menghadkan, memulihkan dan menghapus maklumat anda.

 1.   Eduardo kata

  Terima kasih banyak.

  Sangat berguna.

 2.   HO2Gi kata

  Terima kasih banyak.

 3.   Jose Albert kata

  Senang bekerjasama! Tidak lama lagi saya akan menggunakan lebih banyak lagi mengenai penggunaan Shell Scripting dalam kes-kes yang sangat praktikal.

 4.   cr0t0 kata

  Jurutera yang sangat baik! Semoga ada lebih banyak artikel Shell Scripting.

 5.   Francis Tovar kata

  Perintah yang ditunjukkan di sana sangat baik dan sangat berguna.

 6.   pengguna pengguna kata

  Terima kasih atas maklumat berharga; tetapi dalam kes saya, beberapa arahan tidak memberikan hasil yang diharapkan, contohnya perintah "siapa" dan "w" tidak menunjukkan apa-apa; Ini berlaku kepada saya sejak saya membuat beberapa kemas kini sistem (saya menggunakan archlinux dengan pengurus skrin "lxdm" dan persekitaran grafik "xfce 4.12"). Apa-apa idea apa yang berlaku (hasilnya sama walaupun saya menggunakan root pengguna).
  Terima kasih.

 7.   Jose Albert kata

  Mereka menginginkan Sistem pakar yang dibuat dengan Shell Scripting yang atas permintaan akan menghasilkan ekstraksi semua parameter sistem dalam bentuk Laporan.

  Contoh perkara yang dapat dilakukan dengan Shell Scripting:

  Layar LPI-SB8 TestCast (LINUX POST INSTALL - SCRIPT BICENTENARIO 8.0.0)
  (lpi_sb8_adaptation-audiovisual_2016.sh / 43Kb)

  Lihat Screencast: https://www.youtube.com/watch?v=cWpVQcbgCyY