darkcrizt

Pengguna Linux rata-rata dengan minat untuk teknologi baru, pemain permainan dan Linux di hati. Saya telah belajar, menggunakan, berkongsi, menikmati dan menderita sejak 2009 dengan Linux, dari masalah kebergantungan, panik kernel, skrin hitam dan air mata dalam penyusunan kernel, semuanya dengan tujuan belajar? Sejak itu saya telah bekerja, menguji dan mengesyorkan sebilangan besar pengedaran yang kegemaran saya adalah Arch Linux diikuti oleh Fedora dan openSUSE. Tidak diragukan lagi Linux mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan yang berkaitan dengan akademik dan kehidupan kerja saya kerana Linux disebabkan oleh minat saya dan ketika ini saya menuju ke dunia pengaturcaraan.