လီယို

Custom distro တစ်ခုကိုဖန်တီးရတာကိုနှစ်သက်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ GNU / Linux အသုံးပြုသူ။ ယခု OpenSuse ၏ပင်လယ်ပြင်တွင် Openbox နှင့်ရွက်လွှင့်သည်။