ခရစ်စတိုဖာကက်စထရို

ခရစ်စတိုဖာကက်စထရိုသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ လမှစ၍ ဆောင်းပါး ၁၅ ပုဒ်ရေးသားခဲ့သည်