ဒိုင်ယာဇီပန်

အင်ဂျင်နီယာ၊ Happy Kde ဖြင့်အသုံးပြုသူကိုပျော်ရွှင်ပါစေ။

diazepan သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မတ်လ မှစတင်၍ ဆောင်းပါးပေါင်း ၁၄၀ ကိုရေးသားခဲ့သည်