သူတို့ဟာ Link ပါ

GNU / Linux ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ အသုံးပြုသူ၊ လက်ရှိ Arch Linux အသုံးပြုသူ၊ ဆော့ဝဲနှင့်အခမဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကာကွယ်သူ၊ Python programmer၊ Gamer နှင့် geek ယေဘုယျအားဖြင့် ^^ တွစ်တာ - @sonlink

Son Link သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မေ လမှစ၍ ဆောင်းပါး ၅၂ ခုရေးသားခဲ့သည်