သင်၏ program ကို Shell Scripting - အပိုင်း ၁ ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တည်ဆောက်ပါ

ငါတို့ပြီးသားအဖြစ် မြင် ယခင်အတွက် လက်မှတ်တွေ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအစိတ်အပိုင်းများကိုဖန်တီးသင့်ပါတယ် အတိုကောက် (အပေါ်) ငါတို့ scripts မှာ, Shebang နှင့် BSM (Bash Strict Mode) ။

Shell ဇာတ်ညွှန်းရေးခြင်း။ဒီ post မှာတော့ကျွန်တော်သူတို့ကိုရှင်းပြစရာမလိုဘဲမှတ်မိနိုင်အောင်ဆက်လက်လေ့လာပါ့မယ် ပရိုဂရမ်များ (applications များ) တစ် ဦး အတွက်အချက်အလက်များ Shell script ကိုခေါ် Linux Post Install - Bicentennial Script 8.0:

s30a90


#!/usr/bin/env bash
# SheBang que le indica al Script que deberá usar al interprete bash ubicado en la ruta absoluta según el Sistema Operativo.

###############################################################################
# MODO BASH ESTRICTO ó SEGURO (Bash Strict Mode / BSM)
###############################################################################

###############################################################################
# SECCIÓN DE DEPURACIÓN DE ERRORES
###############################################################################
###############################################################################
set -eou pipefail
###############################################################################
# set -eou pipefail
#
# Para indicarle al script detener y cerrarse cuando:
# 1.- (-e) Un comando o linea de ejecución se ejecute y falla por completo.
# 2.- (-o) Un comando o linea de ejecución se ejecute con éxito, pero con novedad.
# 3.- (-u) Una secuencia de comandos intente utilizar variables no declaradas.
# 4.- (-x) Agréguele (Habilítelo) en caso de necesitar depurar el script.
###############################################################################
# LEER MAS EN:
# http://vaneyckt.io/posts/safer_bash_scripts_with_set_euxo_pipefail/
# http://redsymbol.net/articles/unofficial-bash-strict-mode/
###############################################################################
# OTRAS FORMAS DE IMPLEMENTACIÓN
###############################################################################
# set -e     # Cerrar cuando un comando o linea de ejecución falle por completo.
# set -o errexit # Cerrar cuando un comando o linea de ejecución falle pero con novedad.
# set -o nounset # Cerrar cuando se intenta utilizar variables no declaradas.
# set -o xtrace # Rastrear lo que se ejecuta. Útil para la depuración.
###############################################################################


###############################################################################
# SECCIÓN DE LA SALIDA DE LAS VARIABLES CONFIGURADAS
###############################################################################
###############################################################################
IFS=$'\n\t'
###############################################################################
# Para reconfigurar la variable Internal Field Separator (Separador de campo interno)
# y lograr una mejor visualización y / o captura de las palabras (campos) de una
# cadena de caracteres. Habilítelo o no, según sus requerimientos y necesidades.
###############################################################################


###############################################################################
# SECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DEL TERMINAL DE EJECUCIÓN
###############################################################################
###############################################################################
setterm --reset
###############################################################################
# Para resetear la sesión y todos los parámetros de ejecución del terminal donde
# fue invocada el uso del Linux Post Install - Script Bicentenario.
# Habilítelo o no, según sus requerimientos y necesidades.
###############################################################################


###############################################################################
# SECCIÓN INFORMATIVA SOBRE EL CREADOR Y EL PROGRAMA
###############################################################################

###############################################################################
#           REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
#
# NOMBRE: LINUX POST INSTALL - SCRIPT BICENTENARIO (LPI-SB)
# VERSIÓN: 8.0+0
# TIPO DE PROGRAMA: SISTEMA EXPERTO
# FUNCIÓN: ASISTENTE TÉCNICO PARA S.O. GNU/LINUX BASADOS EN DEBIAN
# NOMBRE CÓDIGO: ALFA MATER (LPI-SB 8.0+0)
# PAÍS ORIGEN: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
# CREADO POR: JOSÉ JOHAN ALBERT IZAIPE
# EMAIL: albertccs1976@hotmail.com
# NOMBRE FACEBOOK: Linux Post Install
# PAGINA PERSONAL FACEBOOK: http://www.facebook.com/linuxpostinstall
# COMUNIDAD FACEBOOK: http://www.facebook.com/pages/Script-Bicentenario/159467280799041
# TWITTER: @albertccs1976
# TELÉFONO: 0426.610.13.03
# PROMOCIONADO POR: PROYECTO TIC - TAC
# PAGINA WEB DEL PROYECTO TIC - TAC: http://www.proyectotictac.wordpress.com/
# FECHA DE LANZAMIENTO DE LA PRIMERA VERSIÓN (1.0): 07/12/2010
# FECHA DE LANZAMIENTO DE LA VERSIÓN ACTUAL (8.0+0): 01/02/2016
# FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 04/02/2016
###############################################################################


###############################################################################
# SECCIÓN INFORMATIVA SOBRE EL LICENCIAMIENTO DEL PROGRAMA
###############################################################################

###############################################################################
#      LINUX POST INSTALL - SCRIPT BICENTENARIO (LPI-SB)
###############################################################################
#
# Derechos de autor:
# Copyleft (C) 2016 José Johan Albert Izaipe
# 
# Licenciamiento:
#
# El Linux Post Install – Script Bicentenario no viene con ninguna garantía. El 
# Autor no se hace responsable si se al aplicarse el Sistema Operativo se
# corrompe, daña o inutiliza.
#
# El Linux Post Install – Script Bicentenario es una aplicación de Software 
# Libre, por lo tanto usted puede redistribuirlo y / o modificarlo bajo los
# términos de la Licencia Pública General de GNU publicada por la Free Software
# Foundation, ya sea la versión 3 o cualquier versión posterior, según sea de su
# preferencia.
#
# Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA
# GARANTÍA, incluso sin la garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o IDONEIDAD
# para un propósito particular. Vea la Licencia Pública General de GNU para más
# detalles.
#
# Procure obtener una copia de la Licencia Pública General de GNU para estar al
# tanto sobre lo estipulado por la misma.
#
# Consúltela en:
#
# http://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html
# http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
# http://www.gnu.org/licenses/gpl-howto.es.html
# http://www.gnu.org/help/evaluation.html
# http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html#howto
#
# Más Información:
#
# http://www.creativecommonsvenezuela.org.ve/cc-licencias
# http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES
#
# Por lo tanto, Si usted hace alguna modificación en esta aplicación o toma una
# porción de el, deberá siempre mencionar al autor original de la misma:  
#
# Desarrollador : José Albert
# Nick     : Linux Post Install
# Twitter    : @albertccs1976
# Facebook   : ttp://www.facebook.com/linuxpostinstall
# Telegram   : (+58) 416-6101303
# Canal Telegram: https://telegram.me/proyectotictac
#
# Este SCRIPT tiene un doble propósito:
#
# 1.- Educativo: Mostrar las buenas practicas en la diseño e implementación de
#        Script de Shell para Linux
#
# 2.- Técnico: Realizar vía terminal o gráfica las diversas acciones (módulos)
#       que se le añadan para su ejecución automatizada.      
#
###############################################################################
#      LINUX POST INSTALL - SCRIPT BICENTENARIO (LPI-SB)
###############################################################################

သင်၏ထည့်ပြီးနောက် Shebang နှင့် BSM, သင်သည်သင်၏ထို့နောက်သို့ထည့်သွင်းသင့်တယ်ဘယ်အရာကို Shell script ၎င်းသည် superuser root သာလျှင်၎င်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းအတည်ပြုသည့် module တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနှင့်အခြားမည်သည့် module, function ကို, variable ကို, command ကိုသို့မဟုတ်အရေးယူ ယေဘူယျအားဖြင့်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ် နည်းလမ်းများစွာဒါဆိုနောက်တစ်ခုကမင်းတွေ့လိမ့်မယ် ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းလမ်းများစွာ သောကပြောသည် အရေးယူသို့မဟုတ်ထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်:


###############################################################################
# INICIO DEL MODULO DE VALIDACIÓN PERMISO DE SUPERUSUARIO (ROOT) SOBRE EL LPI-SB
###############################################################################

# ESTE MODULO VALIDA QUE SOLO EL SUPERUSUARIO (USUARIO ROOT) PUEDA EJECUTAR
# EL LINUX POST INSTALL - SCRIPT BICENTENARIO.

clear

setterm -background red

if [[ "$(id -u)" != "0" ]]; then
  echo "ESTE SCRIPT DEBE SER EJECUTADO COMO ROOT"
  sleep 3
  clear   
 else
  echo "ESTE SCRIPT SERA EJECUTADO COMO SUPERUSUARIO (ROOT)"
  sleep 3
  clear
fi

###############################################################################
# FINAL DEL MODULO DE VALIDACIÓN PERMISO DE SUPERUSUARIO (ROOT) SOBRE EL LPI-SB
###############################################################################

နောင်ရေးသားချက်များတွင်အခြားအရာများနှင့်မည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုနောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရလိမ့်မည် module များ (အပိုင်းများ) ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်သော

 • SCRIPT ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်ပုံစံ
 • နှစ်ဆ Execution ရှာဖွေရေး MODULE သို့မဟုတ်ပျက်ကွက် execute
 • Optimization Module
 • သုံးစွဲသူခွင့်ပြုချက်ပုံစံနှင့်စကားဝှက်
 • လည်ပတ်မှုစနစ်၏မော်ကွန်းတိုက်ရှာဖွေတွေ့ရှိမော်ဒယ်
 • LANGUAGE CONFIGURATION MODULLE ကိုလုပ်နိုင်သည်
 • Execution ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် Proxig Configure module

အခြားသူများအကြားနှင့်အသုံးပြုရန်သင်ယူပါ gksu, dialog, gxmessage, zenity, espeak, play မှာပါအခြားသူများအကြား Terminal မှသို့မဟုတ် User Desktop အတွက်ဂရပ်ဖစ်မျက်နှာပြင်များကို Sonic သို့မဟုတ် multimedia alerts များဖန်တီးရန်။

သို့သော်၎င်းနှင့်အချို့သောအခြားအကြံပြုချက်များကိုအမြဲတမ်းသတိရပါ module, function ကို, variable ကို, command ကိုသို့မဟုတ်အရေးယူ ယေဘူယျအားဖြင့်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ် နည်းလမ်းများစွာဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းလမ်းများစွာ သောကပြောသည် အရေးယူသို့မဟုတ်ထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်!

ပြီးရင်တော့မင်းကိုထားခဲ့မယ် ငါကပြသသည့်ရုပ်သံ, သင်ဒီပြီးသွားပြီးနောက်, သင်နိုင်စွမ်းပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုပြသနိုင်ဖို့ DesdeLinux ရှိ Shell Scripting အွန်လိုင်းသင်တန်း:

LPI-SB8 စမ်းသပ်မှု ScreenCast

(LINUX POST ကိုထည့်သွင်းပါ - BICENTENNIAL SCRIPT 8.0.0) - အပိုင်း 2


ဆောင်းပါး၏ပါ ၀ င်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံမူများကိုလိုက်နာသည် အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကျင့်ဝတ်။ အမှားတစ်ခုကိုသတင်းပို့ရန်ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ.

2 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ

သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုချန်ထားပါ

သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ပါ။

*

*

 1. အချက်အလက်အတွက်တာဝန်ရှိသည် - Miguel ÁngelGatón
 2. အချက်အလက်များ၏ရည်ရွယ်ချက်: ထိန်းချုပ်ခြင်း SPAM, မှတ်ချက်စီမံခန့်ခွဲမှု။
 3. တရားဝင်: သင်၏ခွင့်ပြုချက်
 4. အချက်အလက်များ၏ဆက်သွယ်မှု - ဒေတာများကိုဥပဒေအရတာ ၀ န်ယူမှုမှ လွဲ၍ တတိယပါတီများသို့ဆက်သွယ်မည်မဟုတ်ပါ။
 5. ဒေတာသိမ်းဆည်းခြင်း: Occentus ကွန်ယက်များ (အီးယူ) မှလက်ခံသည့်ဒေတာဘေ့စ
 6. အခွင့်အရေး - မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်၏အချက်အလက်များကိုကန့်သတ်၊

 1.   အက်ဝါဒို Cuomo ဟုသူကပြောသည်

  BashX စီမံကိန်းတွင်တွေ့မြင်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည် (https://github.com/reduardo7/bashx)၊ ၁၀၀% Bash Framework ကိုအသုံးပြုပြီး application များကိုအလွန်ရိုးရှင်းပြီးရှင်းလင်းစွာဖန်တီးနိုင်သည်။ သင်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်

 2.   Ing ။ ဟိုဆေးအဲလ်ဘတ် ဟုသူကပြောသည်

  ငါပြီးသားမြင်နှင့် download! ကုဒ်များကိုစစ်ဆေး၊ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုလေ့လာပြီး၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားသော်လည်းအမှားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။

  ဒါပေမယ့်ငါထင်တယ်၊ ငါမမှားရင်အဲဒါကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဖန်တီးထားပြီးအချို့သော parameters များကိုလက်နဲ့ချိန်ညှိဖို့လိုနေသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့ဒီအတွေးကငါ့အတွက်အရမ်းကောင်းပုံရတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်မှန်ကန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ပါကသုံးစွဲသူနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် module များ၏သွင်းယူမှုကိုအလိုအလျောက်မည်သို့မည်ပုံနားလည်မည်ဆိုပါက၊ ငါအကြံပြုတာကိုအလိုအလျောက်လုပ်တာနဲ့တူတယ်။

  မှားလားမှန်လား! ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပါ၊