लुइगिस टोरो

म आफूलाई लिनक्सको संसारमा डुबाउन मन पराउँछु, यसको डिस्ट्रॉसको प्रयोगमा विशेषज्ञता, विशेष गरी ती व्यवसायहरूको लागि। कोडको स्वतन्त्रता एक संगठन को विकास को लागी प्रत्यक्ष समानुपातिक छ। यसैले लिनक्स एउटा त्यस्तो प्रणाली हो जुन मेरो दिन प्रतिदिन अनुपस्थित हुन सक्दैन।

लुइगिस तोरोले नोभेम्बर २०१ 368 देखि 2015 XNUMX लेख लेखेका छन्