Luigys toro

Jeg elsker å fordype meg i Linux-verdenen, og spesialiserer meg i bruk av distribusjoner, spesielt de som er ment for bedrifter. Kodens frihet er direkte proporsjonal med veksten i en organisasjon. Derfor er Linux et system som ikke kan være fraværende i mitt daglige liv.