Cloud Computing: Ulemper - Den andre siden av mynten!

Fordelene, fordelene, fordelene og andre nåværende og fremtidige egenskaper ved Cloud Computing står i kontrast til de negative eller ugunstige aspektene ved nevnte teknologi for den vanlige borger, samfunnet i sin rette dimensjon.