Isaac

Moja pasja do architektury komputerów skłoniła mnie do zbadania bezpośrednio wyższej i nierozłącznej warstwy: systemu operacyjnego. Ze szczególną pasją do typów Unix i Linux. Dlatego spędziłem kilka lat na poznawaniu GNU/Linuksa, zdobywając doświadczenie pracując jako helpdesk i udzielając porad na temat wolnych technologii dla firm, współpracując przy kilku projektach wolnego oprogramowania w społeczności, a także pisząc tysiące artykułów dla różnych cyfrowych media specjalizujące się w Open Source. Przez całą tę podróż moja filozofia pozostała niezachwiana: uczenie się jest procesem ciągłym. Z każdą linijką kodu, każdym rozwiązaniem problemu i każdym napisanym słowem staram się nie tylko przekazywać wiedzę, ale także poszerzać własną. Ponieważ w rozległym i ciągle zmieniającym się krajobrazie technologii nigdy nie przestaje się być studentem.