අඩු සම්පත් සහිත පරිගණකයක් සහිත සරල සම්බා සේවාදායකයක් සාදන්න

නිසැකවම ඒ පිළිබඳ සාහිත්‍ය රාශියක් තිබේ සම්බා සරල හෝ ශක්තිමත් ගොඩනැගීමට ආචයන සේවාදායක, නමුත් බොහෝ විට ඒවා අදාළ පැහැදිලි කිරීම් සහ සැබෑ භාවිත අවස්ථා සමඟ වඩාත් ප්‍රායෝගික විකල්පයන් වෙත අපව කෙලින්ම යොමු නොකරයි, එනම්, අපි සෑම විටම බොහෝ තොරතුරු සොයාගත්තද බොහෝ සහ විශේෂයෙන් නවකතාවන්ගේ හෝ ආරම්භකයින්ගේ අවශ්‍යතාවන්ට ගැලපෙන්නේ නැත. ප්රදේශය.

lpi කෙසේ වෙතත්, මෙම මාතෘකාව පිළිබඳ මගේ අත්දැකීම් මම ඔබට තබමි:

මුලින්ම මම භාවිතා කරන්නේ අඩු සම්පත් සහිත පරිගණකයේ තාක්ෂණික ලක්ෂණ:

දෘඩාංග:

මෘදුකාංග:

ඉන්පසු මම මගේ කුඩා දැරියගේ සේවාදායකයේ සම්බා පැකේජය ස්ථාපනය කර වින්‍යාස කිරීමට කටයුතු කළෙමි LAN ජාලය ගෙදර හැදූ පහත පරිදි වේ:

1.- විධාන විධානය සමඟ සම්බා ස්ථාපනය කරන්න:

aptitude install samba samba-common smbclient samba-doc smbfs winbind

2.- වින්‍යාස ගොනුවේ ඇති සුපුරුදු සම්බා වින්‍යාසය උපස්ථ කිරීමට මම ඉදිරියට ගියෙමි smb.conf විධාන විධානය සමඟ:

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bck
 1. විධාන විධානය සමඟ වින්‍යාස ගොනුව මගේ මනාපයේ සංස්කාරකයක් සමඟ සංස්කරණය කරන්න:
vi /etc/samba/smb.conf

එය පහත පරිදි තැබීම:


#======================= Global Settings =======================

[global]

## Browsing/Identification ###

workgroup = WORKGROUP
dns proxy = no
; wins support = no
; wins server = w.x.y.z
; server string = %h server
; name resolve order = lmhosts host wins bcast

#### Networking ####

; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
; bind interfaces only = yes

#### Debugging/Accounting ####

log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog = 0
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
; syslog only = no

####### Authentication #######

server role = standalone server
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
unix password sync = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
pam password change = yes
map to guest = bad user
security = user
username map = /etc/samba/smbusers
; encrypt passwords = true

########## Domains ###########

; server role = primary classic domain controller
; server role = backup domain controller
; server role = domain logons
; logon path = \\%N\profiles\%U
; logon path = \\%N\%U\profile
; logon drive = H:
; logon home = \\%N\%U
; logon script = logon.cmd
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
; add machine script = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
; domain logons = yes

############ Misc ############

usershare allow guests = yes
; usershare max shares = 100
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
; domain master = auto
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
; winbind enum groups = yes
; winbind enum users = yes
; usershare max shares = 100
; SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
; socket options = TCP_NODELAY
; message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &


#======================= Share Definitions =======================

[homes]

comment = Home Directories
browseable = no
read only = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700
valid users = %S

; [netlogon]

; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; read only = yes

; [profiles]

; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
; directory mask = 0700

[printers]

comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700

[print$]

comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
; write list = root, @lpadmin

; [cdrom]
; comment = Samba server's CD-ROM
; read only = yes
; locking = no
; path = /cdrom
; guest ok = yes
; /dev/scd0  /cdrom iso9660 defaults,noauto,ro,user  0 0
; preexec = /bin/mount /cdrom
; postexec = /bin/umount /cdrom

# EJEMPLO DE RECURSO COMPARTIDO

[RECURSO_COMPARTIDO]

comment = Servidor Disco Duro 500 GB
path = /media/usuario-sysadmin/RESPALDO
writeable = yes
browseable = yes
public = yes
valid users = usuario_samba
create mask = 0755
directory mask = 0755
guest ok = no
; read only = no
; write list = usuario_samba
; force group = usuario_samba
; hide dot files = yes
; guest only = yes
; guest account = nobody
; delete veto files = yes
; veto files = /*.exe/*.com/*.dll/*.mp3/*.avi/*.mkv/*.msi/*.mpg/*.wmv/*.wma

මා දැනටමත් ඔබට පවසා ඇති පරිදි, අන්තර්ජාලයේ සම්බා පිළිබඳ තොරතුරු බහුල වන අතර සෑම විකල්පයක්ම smb.conf ගොනුව තුළ වින්‍යාසගත කළ යුතු අතර එය මෙම ප්‍රකාශනයේ අරමුණ නොවේ. කෙසේ වෙතත්, මම මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන් මෙම සබැඳි කිහිපයක් ඔබට තබමි:

මම පසුව නිර්මාණය කිරීමට ඉදිරියට ගියෙමි samba පරිශීලක "samba_user" මගේ ඇතුලේ සම්බා සේවාදායකය, මම ඉස්සර පරිපාලනය කරන්න (කළමනාකරණය කරන්න) මගේ අනෙක් පරිගණක වලින් දුරස්ථව සම්පත් බෙදාගෙන ඇත GNU / Linux සහ MS Windows.  මගේ විශේෂ අවස්ථාවෙහිදී, මම වැඩ බෙදා ගැනීමට යන්නේ නැත ෆෝල්ඩර නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ දෘඪ තැටිය ද්විතියික 500 GB පමණ. මේ හේතුව නිසා, ග්‍රැෆික් අතුරුමුහුණත පැටවීමකින් තොරව වුවද, සේවාදායකය ආරම්භ වන විට මෙම තැටිය ස්වයංක්‍රීයව සවිකිරීමට මට අවශ්‍යය, එබැවින් මම පහත ක්‍රියා පටිපාටිය ක්‍රියාත්මක කළෙමි:

ස්ථිරවම සවි කිරීම දෘ Drive තැටිය 500GB ඇතුළත මෙහෙයුම් පද්ධතිය සේවාදායකය

a) වලංගු කරන්න (මම සැලකිල්ලට ගත්තා) සවිකිරීමේ ස්ථානය සහ දේශීය ෆෝල්ඩරය කොහෙද මගේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය එය ස්වයංක්‍රීයව 500GB දෘ drive තැටිය සවි කළේය. එසේ නොමැතිනම්, ඔබට විධානය සමඟ බෙදා ගැනීමට දේශීය සම්පත සවි කළ හැකි ෆෝල්ඩරයක් නිර්මාණය කළ හැකිය: mkdir -p / നിയുക്ത_පාත් / නම් කරන ලද_ ෆෝල්ඩරය ඉන්පසු මගේ ප්‍රධාන සේවාදායකයා වන සර්වරයට පරිශීලකයාට අවසර දෙන්න "පරිශීලක-සිසැඩ්මින්".

b) ගොනුව සංස්කරණය කරන්න fstab විධාන අනුපිළිවෙල සමඟ "නැනෝ / etc / fstab" පහත දැක්වෙන එකලස් කිරීමේ පේළිය ඇතුළත් කරන්න:

/ dev / sdb1 / media / user-sysadmin / BACKUP / ntfs-3g rw, user_id = 1000, group_id = 1000

Nota: භාවිත "Ntfs-3g" මගේ තැටිය ආකෘතිකරණය කර ඇති බැවින් NTFS. ඔබට විකල්පය එක් කිරීමට හෝ නොකිරීමට හැකිය මෝටර් රථ ඔබේ අවශ්‍යතා හෝ අවශ්‍යතා මත පදනම්ව fstab හි එකලස් කිරීමේ රේඛාව. මට විශේෂයෙන්, මෙම විකල්පය ආරම්භයේදී සම්පත් සවිකිරීමේදී මට අස්ථාවරත්වය (අතරමැදි) ඇති විය මෙහෙයුම් පද්ධතිය. දෘ drive තැටියේ ස්වයංක්‍රීයව සවිකිරීම සත්‍යාපනය කිරීමට ඔබට සේවාදායකය නැවත ආරම්භ කළ හැකිය, නැතහොත් විධාන විධානය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පරීක්ෂා කරන්න "කන්ද -අ" සවිකිරීමේ ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීමට. සෑම දෙයක්ම හොඳින් සිදුවුවහොත්, මුල සිටම නැවත සවිකිරීමට උත්සාහ කරන්න. මෙම රේඛාව විවිධාකාරයෙන් හා වඩාත් සවිස්තරාත්මකව වින්‍යාසගත කළ හැකි නමුත් එය ප්‍රකාශනයේ විෂය නොවන බැවින් එය පුද්ගලික පර්යේෂණ සඳහා ඉතිරි වේ. විකල්ප පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා fstab, ක්ලික් කරන්න මෙන්න

මෙයින් පසු මම නිර්මාණය කිරීමට ඉදිරියට ගියෙමි දේශීය පරිශීලකයා මා භාවිතා කරන්නේ කුමක් ද? සම්බා මගේ කොටස් දුරස්ථව කළමනාකරණය කිරීමට. මෙය විවිධ ආකාර දෙකකින් කළ හැකිය:

1.- මූලික:

1.1) සම්බා කළමනාකරණය සඳහා දේශීය පරිශීලකයෙකු සාදන්න:

adduser user_samba

2.- උසස්:

2.1) සම්බා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා දේශීය පරිශීලකයාගේ නිවාස ෆෝල්ඩරය සාදන්න:

mkdir / නම් කරන ලද_පාත් / සම්බා_සර්

2.2) සම්බා පරිශීලක කණ්ඩායමක් සාදන්න:

groupadd user_group

2.2) සම්බා පරිශීලක පැතිකඩ සාදන්න:

useradd -g user_samba -d / නම් කරන ලද_පාත් / සම්බා_සර්-සී "පරිශීලකයාගේ මුල් ෆෝල්ඩරය" -s / බින් / ව්‍යාජ පරිශීලක සමූහ

ඊළඟට, සම්බා ස්ථාපනය කර වින්‍යාස කිරීමෙන් පසු, කොටස් සම්පත සක්‍රීය කර සවිකර, දේශීය පරිශීලකයා නිර්මාණය කිරීමෙන් පසුව, අප කළ යුත්තේ:

දේශීය පරිශීලකයා එක් කරන්න al සම්බා සේවාදායකය (සේවාව) විධාන විමසුමේ ස්ථාපනය කර ඇත:

අතිරේකයකි user_samba සම්බෂාරේ

ප්‍රවේශ මුරපදය සාදන්න ඔහුට කුමක් ලැබේවිද? සම්බා හි දේශීය පරිශීලකයා විධාන විධානය සමඟ:

smbpasswd -අ user_samba

සම්බා සේවාව නැවත ආරම්භ කරන්න:

අ) සේවා සම්බා රීලෝඩ්

ආ) සේවා smbd නැවත ආරම්භ කිරීම

ඇ) සේවා nmbd නැවත ආරම්භ කිරීම

දැන් අපිට කරන්න වෙනවා ජාලයේ පරිගණකයකින් කොටස වෙත ප්‍රවේශය පරීක්ෂා කරන්න. මේ සඳහා අප කළ යුතුයි ගොනු ගවේෂකයක් විවෘත කරන්න, ජාල පරිසරය ගවේෂණය කරන්න, සහ සේවාදායකයෙන් කොටස බලන්න. කෙසේ වෙතත්, ටර්මිනලය හරහා ලබා ගත හැකි බව බැලීමට, පහත දැක්වෙන විධාන විධානයන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය, අයිපී හෝ සම්බා සේවාදායකයේ නම දැන හෝ නොදැන:

1) smbclient –list = 192.168.XX

2) smbclient –list = 192.168.XX –user = samba_user

3) nbtscan 192.168.0.0/24

4) nmblookup samba_server_name

ජාලයේ පරිගණකයකින් කොටස වෙත ප්‍රවේශ වීමට, ගොනු ගවේෂකයක් විවෘත කරන්න, ජාල පරිසරය ගවේෂණය කරන්න, සහ කරන්න කොටස මත දෙවරක් ක්ලික් කරන්න සේවාදායකයෙන්, දී ප්‍රවේශ දත්ත ඇතුළත් කරන්න (පරිශීලක / මුරපදය / වසම), හෝ path ජු මාර්ගය පහත ආකෘතියට දමන්න: smb: //192.168.xx/ SHARED_RESOURCE. පර්යන්තය හරහා සම්බන්ධ වීමට, පහත විධානය ක්‍රියාත්මක කරන්න: smbclient –user = samba_user //192.168.xx/SHARED_RESOURCE

අවසාන වශයෙන්, අවශ්‍ය නම්, පහත දැක්වෙන ක්‍රියා පටිපාටිය භාවිතා කරමින් මෙම හවුල් සම්පත ඔබේ ජාල උපකරණ මත ස්වයංක්‍රීයව පටවන බව ඔබට වින්‍යාසගත කළ හැකිය:

අ) දේශීය ෆෝල්ඩරයක් සාදන්න විධාන විධානය සමඟ හවුල් සම්පත් සවිකරනු ඇත:

mkdir -p / നിയുക്ത_පාත් / නම් කරන ලද_ ෆෝල්ඩරය

b) fstab ගොනුව සංස්කරණය කරන්න විධාන අනුපිළිවෙල සමඟ "නැනෝ / etc / fstab" පහත දැක්වෙන එකලස් කිරීමේ පේළිය ඇතුළත් කරන්න:

//192.168.

Nota: භාවිත "සිෆ්ස්" ජාල සම්පතකට සම්බන්ධ වීමට සම්බා නූතන සම්බා ප්‍රොටෝකෝලය බැවින්, සමහර අවස්ථාවලදී ඔබට භාවිතා කිරීමට සිදුවනු ඇත «smb » වෙනුවට «cifs ». පවරා ඇති අවසර වර්ගය dir_mode y ගොනු_ප්‍රකාරය එය ඔබ විසින් නම් කරන ලද දේ සහ / හෝ හවුල් ෆෝල්ඩරයේ පරිශීලකයාට අවශ්‍ය දේ මත රඳා පවතී, නමුත් වඩා සුදුසු ඒවා ඉහත සඳහන් සම්පත් සඳහා smb.conf ගොනුවේ නම් කර ඇති ඒවාට සමාන විය යුතුය. සහ අනුරූප අගයන් id y uid ඒවා සුදුසු විය යුතුය, එනම් දුරස්ථ පරිගණකයේ සම්පත් සවිකරන පරිශීලකයාගේ අය. මීට අමතරව ඔබට විකල්පය එකතු කළ හැකිය මෝටර් රථ ඔබේ අවශ්‍යතා හෝ අවශ්‍යතා මත පදනම්ව fstab හි එකලස් කිරීමේ රේඛාව. මට විශේෂයෙන්, මෙම විකල්පය ආරම්භයේදී සම්පත් සවිකිරීමේදී මට අස්ථාවරත්වය (අතරමැදි) ඇති විය මෙහෙයුම් පද්ධතිය. දෘ drive තැටියේ ස්වයංක්‍රීයව සවිකිරීම සත්‍යාපනය කිරීමට ඔබට සේවාදායකය නැවත ආරම්භ කළ හැකිය, නැතහොත් විධාන විධානය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පරීක්ෂා කරන්න "කන්ද -අ" සවිකිරීමේ ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීමට. සෑම දෙයක්ම හොඳින් සිදුවුවහොත්, මුල සිටම නැවත සවිකිරීමට උත්සාහ කරන්න. මෙම රේඛාව විවිධාකාරයෙන් හා වඩාත් සවිස්තරාත්මකව වින්‍යාසගත කළ හැකි නමුත් එය ප්‍රකාශනයේ විෂය නොවන බැවින් එය පුද්ගලික පර්යේෂණ සඳහා ඉතිරි වේ. විකල්ප පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා fstab, ක්ලික් කරන්න මෙන්න

හොඳයි, ඒ සඳහා මගේ නිහතමානී පියවර සහ නිර්දේශ සමඟ ඔබ මෙම තනතුරට කැමති වනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි.


ලිපියේ අන්තර්ගතය අපගේ මූලධර්මවලට අනුකූල වේ කතුවැකි ආචාර ධර්ම. දෝෂයක් වාර්තා කිරීමට ක්ලික් කරන්න මෙන්න.

අදහස් 3 ක්, ඔබේ අදහස් තබන්න

ඔබේ අදහස තබන්න

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර දක්වා ඇති ලකුණ *

*

*

 1. දත්ත සඳහා වගකිව යුතු: මිගෙල් ඇන්ජල් ගැටන්
 2. දත්තවල අරමුණ: SPAM පාලනය කිරීම, අදහස් කළමනාකරණය.
 3. නීත්‍යානුකූලභාවය: ඔබේ කැමැත්ත
 4. දත්ත සන්නිවේදනය: නෛතික බැඳීමකින් හැර දත්ත තෙවන පාර්ශවයකට සන්නිවේදනය නොකෙරේ.
 5. දත්ත ගබඩා කිරීම: ඔක්සෙන්ටස් නෙට්වර්ක්ස් (EU) විසින් සත්කාරකත්වය දක්වන දත්ත සමුදාය
 6. අයිතිවාසිකම්: ඕනෑම වේලාවක ඔබට ඔබේ තොරතුරු සීමා කිරීමට, නැවත ලබා ගැනීමට සහ මකා දැමීමට හැකිය.

 1.   චිවි ප්රකාශ කළේය

  හරිම රසවත්.

  සරල තැපැල් සේවාදායකයක් සඳහා ...?

  ස්තුතියි.

 2.   ජෝස් ඇල්බට් ප්රකාශ කළේය

  මම එකක් සෑදීමට උත්සාහ කරමි!

 3.   ඔස්කාර් සිල්වා ප්රකාශ කළේය

  හිතවත්, වින්ඩෝස් පරිගණක වලින් සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ කුඩා විස්තරයක් එකතු කිරීම අවශ්‍ය විය ... එසේ නොමැතිනම් හොඳ ටූටෝ.

  සුබ පැතුම්