අඳුරු ක්‍රිස්ට්

නව තාක්‍ෂණයන් කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් ඇති සාමාන්‍ය ලිනක්ස් පරිශීලකයෙක්, ක්‍රීඩකයා සහ ලිනක්ස් හදවතේ. 2009 සිට ලිනක්ස් සමඟ ඉගෙනීම, භාවිතා කිරීම, බෙදාගැනීම, භුක්ති විඳීම සහ දුක් විඳීම, කර්නල් සම්පාදනයේ පරායත්තතා, කර්නල් භීතිකාව, කළු තිර සහ කඳුළු යනාදී සියල්ල ඉගෙනීමේ අරමුණින් ද? එතැන් සිට මම මගේ ප්‍රියතමයන් වන ආර්ච් ලිනක්ස් වන ෆෙඩෝරා සහ ඕපන්සුස් බෙදාහැරීම් විශාල ප්‍රමාණයක් වැඩ කර, පරීක්ෂා කර නිර්දේශ කර ඇත්තෙමි. මගේ අධ්‍යාපනික හා වැඩ ජීවිතය හා සම්බන්ධ තීරණ කෙරෙහි ලිනක්ස් විශාල බලපෑමක් කළ බවට සැකයක් නැත. මන්ද ලිනක්ස් මා කෙරෙහි උනන්දුවක් දැක්වූ නිසා සහ දැනට මම ක්‍රමලේඛන ලෝකයට ගමන් කරමින් සිටිමි.

Darkcrizt විසින් 1857 අප්රේල් මාසයේ සිට ලිපි 2018 ක් ලියා ඇත