ජොකින් ගාර්ෂියා කෝබෝ

නිදහස් මෘදුකාංගයේ පෙම්වතා සහ ක්‍රමලේඛන ලෝකය. මැන්ඩ්‍රේක් 7 බෙදාහැරීමට ස්තූතිවන්ත වෙමින් මම ලිනක්ස් ලෝකයේ ආරම්භ කළ අතර වසර 20 කට පමණ පසු මම තවමත් මේ ලෝකයේ සිටිමි. එතැන් සිට, මම නිදහස් මෘදුකාංග භාවිතා කරමින් උපාධියක් ලබාගෙන ඇතිවා පමණක් නොව, ඒ පිළිබඳව බොහෝ ලිපි හා නිබන්ධන ද කර ඇත්තෙමි.