උබුන්ටු වසා දමන්න

උබුන්ටු අවසානයකට එනවද?

ලිනක්සින්සයිඩර් සඳහා කැතරින් නොයිස් විසින් රචිත සිත්ගන්නාසුලු ලිපිය, එහිදී ඔහු ලෝකයේ පිළිගත් පුද්ගලයින් කිහිප දෙනෙකුගේ අදහස් එකතු කරයි ...

LMDE ප්‍රශස්ත කිරීම

[තුන්වන කොටස] LMDE ගැඹුරින්: ඊටත් වඩා ප්‍රශස්ත කිරීම.

පෙර වාරික වලදී අපි දැනටමත් LMDE ස්ථාපනය කර යාවත්කාලීන කරන්නේ කෙසේදැයි දුටුවෙමු. දැන් මම ඔබට කුඩා වෙනස්කම් කිහිපයක් කිරීමට උපදෙස් කිහිපයක් පෙන්වන්නම් ...