169 zvinyorwa pamusoro gentoo

Gentoo: Mwoyo weChikara

Wow, ini ndinoona kugamuchirwa kukuru kumipiro yangu midiki uye zvinondikurudzira zvakanyanya kuti ndikwanise kuramba ndichigovana nenharaunda ino yakanaka. Wakatotanga…