phico

Injineerka Thermo-Energy xirfad ahaan. Maamulaha Shabakadda dhowr sano. Barnaamijiyaha barnaamijka 'Visual FoxPro'. Debian de Corazón, iyo "OldFashion Man". Qofka lala xiriirayo: federicotoujague@gmail.com / +53 5 5005735