fiko

Inxhinier termo-energjetik me profesion. Administratori i Rrjetit për disa vjet. Programues në Visual FoxPro. Debian de Corazón, dhe "OldFashion Man". Kontaktoni: federicotoujague@gmail.com / +53 5 5005735