Luigys toro

Më pëlqen të zhytem në botën e Linux, duke u specializuar në përdorimin e distros së tij, veçanërisht ato të destinuara për biznese. Liria e Kodit është në përpjesëtim të drejtë me Rritjen e një Organizate. Kjo është arsyeja pse Linux është një sistem që nuk mund të mungojë në ditën time.