helena_ryuu

Përdoruesi i Endedern GNU / Linux, adhuruesi i shigjetave dhe manga + anime, i dashur për dizajnin grafik dhe gjërat kawaii ~ Student i Inxhinierisë së Sistemeve Kompjuterike.