Joaquin Garcia Cobo

Adhurues i Software-it të Lirë dhe botës së programimit. Unë fillova në botën Linux falë shpërndarjes Mandrake 7 dhe pothuajse 20 vjet më vonë jam akoma në këtë botë gjithmonë duke u përpjekur të bëj pak. Që atëherë, unë jo vetëm që kam marrë një diplomë përpara duke përdorur Softuerin e Lirë, por kam bërë shumë artikuj dhe udhëzime për të.