Tina Toledo

Më shumë se polemikë, polemist; kockë e fortë beatlemaniac; poet kur muza e godet në kokë; krijues grafik me profesion me 5% dhe gruaja dhe nëna me 94% ... pjesën e mbetur të 1% të kohës e përdor për të përkëdhelur veten.