27 artikuj rreth knoppix

Shpërndarjet

Koncepte të përgjithshme Për ata që vijnë nga përdorimi i Windows ose Mac mund të jetë e çuditshme që ekzistojnë disa "versione" ose "shpërndarje" ...