2022

Çfarë la 2022 me burim të hapur

Një përmbledhje e vogël e të gjitha ngjarjeve dhe publikimeve që ndodhën gjatë vitit 2022 në lidhje me Linux dhe me burim të hapur