Seksionet

Nga Linux është blogu juaj aktual ku do të zbuloni gjithçka që lidhet me botën Linux. Për më tepër, siç mund të keni nxjerrë nga emri i tij, do të gjeni gjithashtu udhëzime, manuale dhe këshilla, në mënyrë që të mund të kryeni çdo detyrë nga Linux, e cila do t'ju ndihmojë të harroni sistemet e tjera operative, veçanërisht nëse jeni një "ndërrues".

Meqenëse Google vendosi të bazojë sistemin e saj operativ celular në Linux, ky blog gjithashtu ka informacione në lidhje me botën Android. Lajmet e botuara në Nga Linux gjithashtu mbledhin informacione në lidhje me njerëz të shquar në Linux, midis të cilëve spikat Linus Torvalds, i cili krijoi, zhvillon dhe mirëmban kernelin e çdo sistemi Linux.

Ndër aplikacionet që diskutojmë në këtë blog kemi dizajn, programim, aplikacione multimediale ose, natyrisht, lojëra. Ju keni listën e seksioneve Nga Linux më poshtë. Tonë ekipi editorial është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe azhurnimin e tyre çdo ditë.