Федора логотип

Шта су ЕПЕЛ пакети?

Објашњавамо који су то ЕПЕЛ пакети које можете користити у Федори, а такође и у Ред Хат-у и ЦентОС-у омогућавањем потребних репо-послова