Luigys toro

Jag älskar att fördjupa mig i Linux-världen, och jag är specialiserad på att använda dess distributioner, särskilt de som är avsedda för företag. Kodens frihet är direkt proportionell mot en organisations tillväxt. Det är därför Linux är ett system som inte kan vara frånvarande i mitt dagliga liv.