Varg

Jag är en inbördes författare av hänsynslösa reflektioner om samhället, berättelser av olika slag och dikter som är svåra att katalogisera; Jag är också en tecknad film av tvivelaktig kvalitet, men jag försöker. I kärlek till Linux, natur och extrem musik försvarar jag tanken att alla måste hitta sin egen väg utan att ta del i sociala konventioner.