ஈசாக்கு

கணினி கட்டமைப்பின் மீதான எனது ஆர்வம், உடனடியாக உயர்ந்த மற்றும் பிரிக்க முடியாத அடுக்கு: இயக்க முறைமையை ஆராய என்னை வழிநடத்தியது. யூனிக்ஸ் மற்றும் லினக்ஸ் வகைகளில் சிறப்பு ஆர்வத்துடன். அதனால்தான் நான் குனு/லினக்ஸைப் பற்றி அறிந்துகொள்வதற்கும், ஹெல்ப் டெஸ்க்காகப் பணிபுரிந்த அனுபவத்தைப் பெறுவதற்கும், நிறுவனங்களுக்கு இலவச தொழில்நுட்பங்களைப் பற்றிய ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்கும், சமூகத்தில் பல இலவச மென்பொருள் திட்டங்களில் ஒத்துழைப்பதற்கும், பல்வேறு டிஜிட்டல்களுக்காக ஆயிரக்கணக்கான கட்டுரைகளை எழுதுவதற்கும் பல ஆண்டுகளாக செலவிட்டுள்ளேன். திறந்த மூலத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஊடகம். இந்தப் பயணம் முழுவதும், எனது தத்துவம் அசையாது: கற்றல் என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான செயல். குறியீட்டின் ஒவ்வொரு வரியிலும், ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் தீர்வும், ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எழுதப்பட்டால், நான் அறிவை மட்டுமல்ல, எனது சொந்தத்தை விரிவுபடுத்தவும் முயல்கிறேன். ஏனெனில் தொழில்நுட்பத்தின் பரந்த மற்றும் எப்போதும் மாறிவரும் நிலப்பரப்பில், ஒரு மாணவராக இருப்பதை நிறுத்த முடியாது.

ஐசக் மார்ச் 261 முதல் 2018 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார்