ఫైకో

వృత్తిరీత్యా థర్మో-ఎనర్జీ ఇంజనీర్. చాలా సంవత్సరాలు నెట్‌వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. విజువల్ ఫాక్స్ప్రోలో ప్రోగ్రామర్. డెబియన్ డి కొరాజాన్, మరియు "ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ మ్యాన్". సంప్రదించండి: federicotoujague@gmail.com / +53 5 5005735

ఫికో మార్చి 73 నుండి 2013 వ్యాసాలు రాసింది