హ్యూయుగా_నెజీ

కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్. గ్నూ / లైనక్స్ వ్యవస్థల ప్రేమికుడు, సిరీస్ మాంగాస్, రాక్ (ట్రాష్ మరియు హెవీ మెటల్ ప్రధానంగా). బ్లిజార్డ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్రాంచైజీలకు దుర్మార్గం (విండోస్ పరిసరాల నుండి వారసత్వంగా వచ్చిన వైస్ కానీ పూర్తిగా పోలేదు)