విష్

బ్రిజ్నో ది బ్లాక్ గోస్ట్, మాస్టర్ అండ్ లార్డ్ ఆఫ్ ది అండర్ వరల్డ్ ఆఫ్ సైబర్‌స్పేస్, టెర్రర్ అండ్ ఇంటర్నెట్ నైట్‌మేర్, ఆర్కైవ్ చేసిన క్రంచ్‌బ్యాంగ్డ్ డెబైనైట్. హైకమాండ్ సేవలో అప్పుడప్పుడు ఏజెంట్.