Joaquin Garcia Cobo

ผู้ชื่นชอบซอฟต์แวร์เสรีและโลกแห่งการเขียนโปรแกรม ฉันเริ่มต้นในโลกของ Linux ด้วยการแจกจ่าย Mandrake 7 และเกือบ 20 ปีต่อมาฉันก็ยังคงพยายามทำบิตของฉันอยู่ในโลกนี้ ตั้งแต่นั้นมาฉันไม่เพียงได้รับปริญญาล่วงหน้าโดยใช้ซอฟต์แวร์ฟรี แต่ฉันได้ทำบทความและบทช่วยสอนมากมาย