Leo

SysAdmin. GNU / Linux at consultant ng Python. Guro, mahilig sa malaya at bukas na mga kultura. Idealistic. Gumagamit ng Linux: # 545674