WhatsApp

Cách cài đặt WhatsApp trên Ubuntu

Ứng dụng nhắn tin tức thời nổi tiếng, Whatsapp, đã được tung ra cho một số nền tảng, cả iOS / iPadOS, cũng như cho các thiết bị…

ngao ngán

Cách cài đặt ClamTK

Nếu bạn muốn cài đặt ClamTK nổi tiếng và bạn không biết cách thực hiện, trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách thực hiện được giải thích từng bước

ZoomLinux

Cách cài đặt Zoom trên Linux

Nếu bạn muốn cài đặt ứng dụng giao tiếp Zoom nổi tiếng trên bản phân phối GNU / Linux yêu thích của mình, đây là các bước

Weron a VPN dựa trên giao thức WebRTC

Một vài ngày trước, tin tức đã được phát hành rằng phiên bản đầu tiên của Weron VPN đã được xuất bản, đây là một dự án có ...