Các kho lưu trữ phân phối GNU / Linux: Nghệ thuật hợp nhất chúng!

Danh sách Tương đương của Kho lưu trữ của Bản phân phối GNU / Linux

Danh sách Tương đương của Kho lưu trữ của Bản phân phối GNU / Linux

Một kho lưu trữ về cơ bản là một Nhóm trên Internettức là một máy chủ lưu trữ các chương trình cụ thể cho một hoặc nhiều Hệ điều hành Linux, và thường được xây dựng để có thể truy cập qua bảng điều khiển hoặc trình quản lý gói đồ họa, mặc dù trong các trường hợp khác, nó bao gồm quyền truy cập qua Trình duyệt web.

Sử dụng Kho lưu trữ cho Linux của chúng tôi mang lại cho chúng tôi lợi thế là các chương trình được tìm thấy trong các kho này được xác minh bởi Cộng đồng Phần mềm Miễn phí và các Bản phân phối tương ứng tạo ra và hỗ trợ chúng, do đó, đảm bảo tối thiểu các vấn đề khi sử dụng chúng.

Kho lưu trữ gói cho GNU / Linux

Giới thiệu về việc sử dụng Kho lưu trữ

Mặc dù mỗi Distro sử dụng các kho lưu trữ riêng của mình, nhưng hầu hết chúng đều chứa nhiều chương trình (gói) giống nhau hoặc tương tự nhau có thể được sử dụng giữa các Distro khác nhau, vì vậy, lý tưởng là có thể sử dụng một hoặc một kho lưu trữ bên ngoài khác để tối đa hóa giá trị của Hệ điều hành tương ứng của chúng tôi.

Và trong ấn phẩm này, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp manh mối cho mục tiêu đó, nhưng trước tiên chúng ta phải hiểu cách các Kho lưu trữ được xây dựng và sau đó có thể xem cái nào tương thích với cái nào và tiến hành sử dụng chúng.

Cửa sổ ứng dụng "Phần mềm và Cập nhật" Ubuntu 18.04

Cửa sổ ứng dụng cập nhật và phần mềm Ubuntu 18.04

Cấu trúc của một kho lưu trữ

Thông thường, Kho lưu trữ chuẩn có đường dẫn hoặc cấu hình tương tự như đường dẫn hoặc cấu hình được hiển thị bên dưới:

FORMATO_PAQUETE PROTOCOLO://URL_SERVIDOR/DISTRO/ VERSIÓN RAMAS_PAQUETES

Dòng kho lưu trữ mẫu cho DEBIAN Jessie (8):

deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free

Một ví dụ lớn hơn về tệp sources.list điển hình, nghĩa là, tệp cấu hình được xác định trước để lưu các dòng truy cập và cấu hình của Kho lưu trữ mà Distro có thể truy cập, ví dụ dựa trên trong DEBIAN Jessie (8) sẽ như sau:

################################################################
# REPOSITORIOS OFICIALES DE LINUX DEBIAN 8 (JESSIE)
#
# Repositorio base
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
# Actualizaciones de seguridad
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
# Actualizaciones para la base estable
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
# Futuras actualizaciones para la base estable
# deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-proposed-updates main contrib non-free
# Retroadaptaciones para la base estable
# deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-backports main contrib non-free
# Actualizaciones Multimedias no oficiales
# deb http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free
# Llave del Repositorio Multimedia no oficial
# aptitude install deb-multimedia-keyring
#
################################################################
Cửa sổ ứng dụng "Nguồn gốc phần mềm" Mint 18.2

Mint 18.2 Cửa sổ ứng dụng «Nguồn gốc phần mềm»

Mỗi trường trong cấu trúc của Kho lưu trữ có nghĩa như sau:

 • PACKAGE_ FORMAT:

 1. deb: Cho biết rằng Kho chỉ chứa các gói đã biên dịch, tức là, các gói cài đặt (mã nhị phân)
 2. deb-src: Chỉ ra rằng Kho chỉ chứa mã nguồn của các gói đã biên dịch có sẵn, tức là các gói nguồn.
 • GIAO THỨC:

 1. http:// - để chỉ ra nguồn gốc có sẵn trên máy chủ web
 2. ftp: // - đối với nguồn gốc có sẵn trên máy chủ FTP
 3. Ổ ĐĨA CD:// - để cài đặt từ CD-ROM / DVD-ROM / Blue-ray
 4. tập tin: // - để chỉ ra nguồn gốc cục bộ được cài đặt trong hệ thống phân cấp tệp hệ thống
 • SERVER_URL:

 1. ftp.xx.debian.org ==> xx tương ứng với quốc gia xuất xứ của máy chủ
 2. tên máy chủ ==> có thể là bất kỳ thứ gì khác có chứa DEBIAN.
 • DISTRO:

 1. cần phải: Áp dụng cho Hệ điều hành dựa trên DEBIAN.
 2. distro_name: Tên có sẵn trên Máy chủ để chỉ ra bất kỳ bản phân phối nào khác hoặc loại gói đặc biệt mà nó chứa.
 3. trống: Nhiều khi không có gì ở vị trí này, cho thấy rằng mọi thứ tồn tại đều dành cho một Distro riêng lẻ.
 • PHIÊN BẢN:

Trong trường hợp DEBIAN, nó cho biết các phiên bản được tung ra thị trường, ví dụ:

DEBIAN GNU/Linux X ("sid") versión de desarrollo actual (inestable) (sid / unstable).
DEBIAN GNU/Linux 10.0 ("buster") versión de prueba actual (prueba) (stretch / testing).
DEBIAN GNU/Linux 9.0 ("stretch") versión de prueba actual (estable) (stretch / stable).
DEBIAN GNU/Linux 8.0 ("jessie") versión estable actual (vieja estable) (jessie / oldstable).
DEBIAN GNU/Linux 7.0 ("wheezy") antigua versión estable.
DEBIAN GNU/Linux 6.0 ("squeeze") antigua versión estable.
DEBIAN GNU/Linux 5.0 ("lenny") antigua versión estable.
DEBIAN GNU/Linux 4.0 ("etch") antigua versión estable.
DEBIAN GNU/Linux 3.1 ("sarge") antigua versión estable.
DEBIAN GNU/Linux 3.0 ("woody") antigua versión estable.
DEBIAN GNU/Linux 2.2 ("potato") antigua versión estable.
DEBIAN GNU/Linux 2.1 ("slink") antigua versión estable.
DEBIAN GNU/Linux 2.0 ("hamm") antigua versión estable.
DEBIAN GNU/Linux 1.2 ("buzz") antigua versión estable.
DEBIAN GNU/Linux 1.1 ("rex") antigua versión estable.
DEBIAN GNU/Linux 1.0 ("bo") antigua versión estable.

Kho lưu trữ DEBIAN được chia thành các phiên bản:

 1. OldStable (Ổn định cũ): Phiên bản lưu trữ các gói thuộc Phiên bản ổn định cũ của DEBIAN. Hiện tại cái này thuộc về Phiên bản Jessie.
 2. Ổn định: Phiên bản lưu trữ các gói thuộc Phiên bản ổn định hiện tại của DEBIAN. Hiện tại cái này thuộc về Phiên bản Stretch.
 3. Thử nghiệm: Phiên bản lưu trữ các gói thuộc về Phiên bản ổn định trong tương lai của DEBIAN. Hiện tại cái này thuộc về Phiên bản Buster.
 4. Không ổn định: Phiên bản lưu trữ các gói thuộc về các gói trong tương lai liên tục được phát triển và thử nghiệm, cuối cùng có thể thuộc về Phiên bản thử nghiệm của DEBIAN. Điều này luôn thuộc về Phiên bản SID.

Lưu ý: Nhiều khi tên của phiên bản thường đi kèm với tiền tố "-updates" hoặc "-proposed-Updates" để làm nổi bật rằng các gói đã nói được lưu trữ ở đó, mặc dù chúng thuộc phiên bản đó, có xu hướng được cập nhật nhiều hơn, vì chúng xuất hiện gần đây hơn từ phiên bản cao cấp ngay lập tức. Trong các trường hợp khác khi nói đến Kho lưu trữ bảo mật, tiền tố thường là "/ Updates".

 • BRANCHES_PACKAGES:

Trong trường hợp của DEBIAN, Kho có 3 nhánh:

 1. Chủ yếu: Chi nhánh lưu trữ tất cả các gói có trong bản phân phối DEBIAN chính thức miễn phí theo Nguyên tắc về Phần mềm Miễn phí của DEBIAN. Việc phân phối chính thức của DEBIAN hoàn toàn do Chi nhánh này tạo nên.
 2. Đóng góp (Contribution): Chi nhánh lưu trữ các gói mà người tạo đã cấp cho họ giấy phép miễn phí nhưng chúng có phụ thuộc vào các chương trình khác không miễn phí, tức là phần mềm nguồn mở không thể hoạt động nếu không có các yếu tố độc quyền. Các phần tử này có thể là phần mềm từ phần không miễn phí hoặc các tệp độc quyền như ROM trò chơi, BIOS cho bảng điều khiển, v.v.
 3. Không tự do: Chi nhánh lưu trữ các gói có một số điều kiện giấy phép khó khăn hạn chế việc sử dụng hoặc phân phối lại của chúng, tức là nó chứa phần mềm không (hoàn toàn) tuân theo các nguyên tắc này nhưng vẫn có thể được phân phối mà không bị hạn chế.

Để biết những điều đó của từng Distro, rất chắc chắn chúng tôi phải tham khảo các trang chính thức của từng trang, nơi họ chắc chắn sẽ cung cấp cho chúng tôi dữ liệu về chúng, chẳng hạn như Ubuntu y Nguyên do

Phiên bản Canaima GNU / Linux

Phiên bản Canaima GNU / Linux

Khả năng tương thích giữa các kho

Như được hiển thị trong Hình ảnh tiêu đề của bài viết và một lần nữa bên dưới, chúng ta có thể dễ dàng suy ra bằng cách lấy mẫu các Phân phối dựa trên hoặc bắt nguồn từ DEBIAN có mối tương quan tương thích trực tiếp giữa việc phát hành các phiên bản khác nhau của phân phối Meta DEBIAN và những phiên bản dựa trên hoặc bắt nguồn từ chúng, chẳng hạn như Ubuntu, Mint, MX-Linux, Canaima và MinerOS.

Danh sách Tương đương của Kho lưu trữ của Bản phân phối GNU / Linux

Danh sách Tương đương của Kho lưu trữ của Bản phân phối GNU / Linux

Sự trùng hợp tương thích này xảy ra, vì Mẹ của tất cả các Phân phối (DEBIAN) đang phát hành các phiên bản mới với các gói và ứng dụng mới, chúng đang được di chuyển và triển khai sang những cái khác nhỏ hơn một cách trực tiếp hoặc dần dần thích ứng với những cái lớn hơn như Ubuntu và từ đó chuyển sang các dẫn xuất của chúng.

Trong mỗi Meta-Distribution hoặc Mother Distro và các dẫn xuất của nó hoặc dựa trên chúng sẽ có Danh sách Kho lưu trữ Tương đương và khác nhau., vì vậy tôi mời bạn tìm hiểu và chia sẻ nó với chúng tôi, thông qua bình luận của bạn.

Chúng tôi cũng có thể thêm các kho lưu trữ cụ thể của các cá nhân trên một số Phân khu như DEBIAN, như được hiển thị bên dưới trong bài đăng blog trước đây: Cách thêm kho PPA trong DEBIAN.

Tôi hy vọng bạn thích bài viết này và nó hữu ích, vì vậy bạn có thể chia sẻ nó trên tất cả các mạng xã hội của mình và quảng bá Phần mềm Miễn phí và việc sử dụng GNU / Linux.


Nội dung bài viết tuân thủ các nguyên tắc của chúng tôi về đạo đức biên tập. Để báo lỗi, hãy nhấp vào đây.

5 bình luận, để lại của bạn

Để lại bình luận của bạn

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

*

*

 1. Chịu trách nhiệm về dữ liệu: Miguel Ángel Gatón
 2. Mục đích của dữ liệu: Kiểm soát SPAM, quản lý bình luận.
 3. Hợp pháp: Sự đồng ý của bạn
 4. Truyền thông dữ liệu: Dữ liệu sẽ không được thông báo cho các bên thứ ba trừ khi có nghĩa vụ pháp lý.
 5. Lưu trữ dữ liệu: Cơ sở dữ liệu do Occentus Networks (EU) lưu trữ
 6. Quyền: Bất cứ lúc nào bạn có thể giới hạn, khôi phục và xóa thông tin của mình.

 1.   Pepejs dijo

  Công việc rất tốt. + 1 + 1 + 1 + 1

 2.   Carlos Orellana Soto dijo

  Đóng góp ước tính xuất sắc! Nó được chuyển đến mục yêu thích 😉

 3.   Jose Albert dijo

  Hân hạnh mang đến cho bạn những điều bổ ích và quan trọng!

 4.   apt-getter dijo

  Một điều tôi không hiểu về vòng đời của các phiên bản debian là khi một phiên bản trở nên cũ và bạn phải sửa đổi url trong tệp sources.list ngay cả khi phiên bản được chỉ định. Tôi đã thấy các máy đang được sản xuất mà tôi không thể cập nhật cho đến khi không sửa đổi tệp đã nói.

  Một bài báo về nó sẽ giúp ích cho rất nhiều người và bổ sung cho bài báo này một cách hoàn hảo.

  Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

 5.   Jose Albert dijo

  Nếu bạn muốn nâng cấp từ Whezzy lên Jessie, bạn phải thực sự thay đổi tên tham chiếu trong tệp sources.list. Nó không giống như trong Ubuntu mang đến một ứng dụng phát hiện phiên bản mới và tự động di chuyển.