Phần

Từ Linux, đây là blog hiện tại của bạn, nơi bạn sẽ tìm hiểu mọi thứ liên quan đến thế giới Linux. Ngoài ra, như bạn có thể đã suy luận từ tên của nó, bạn cũng sẽ tìm thấy các hướng dẫn, sổ tay hướng dẫn và mẹo để bạn có thể thực hiện bất kỳ tác vụ nào từ Linux, điều này sẽ giúp bạn quên đi các hệ điều hành khác, đặc biệt nếu bạn là một “người chuyển đổi”.

Vì Google quyết định đặt hệ điều hành di động của mình trên nền tảng Linux, nên blog này cũng có thông tin liên quan đến thế giới Android. Tin tức được xuất bản trên From Linux cũng thu thập thông tin liên quan đến những người nổi tiếng trong Linux, bao gồm Linus Torvalds, người đã tạo ra, phát triển và duy trì hạt nhân của mọi hệ thống Linux.

Trong số các ứng dụng mà chúng tôi thảo luận trong blog này, chúng tôi có thiết kế, lập trình, ứng dụng đa phương tiện hoặc tất nhiên, trò chơi. Bạn có danh sách các phần Từ Linux bên dưới. Của chúng tôi đội biên tập có trách nhiệm duy trì và cập nhật chúng mỗi ngày.