Luis Lopez

Lập trình viên yêu thích Linux và các bản phân phối của nó, đến nỗi nó đã trở thành một thứ gì đó cơ bản đối với tôi hàng ngày. Bất cứ khi nào một bản phân phối dựa trên Linux mới ra mắt, tôi không thể đợi lâu để dùng thử và tìm hiểu kỹ về nó.

Luis Lopez đã viết 161 bài báo kể từ tháng 2018 năm XNUMX