Hyuuga_Neji

Kỹ sư Khoa học Máy tính. Người yêu thích hệ thống GNU / Linux, Series Mangas, Rock (chủ yếu là Trash và Heavy Metal). Nguy hiểm với nhượng quyền thương mại của Blizzard Entertainment (một thứ được kế thừa từ môi trường Windows nhưng không hoàn toàn biến mất)