Leper_Ivan

Tôi là Mendocino, một sinh viên chuyên ngành Lập trình, yêu thích công nghệ và đồ ăn ngon. Người dùng Android và GNU / Linux, ArchLinux là trọng tâm.