Wolf

Ngingumbhali ovelele wokucabanga okungenanhlonipho ngomphakathi, izindaba zezinhlobo ezahlukahlukene nezinkondlo okunzima ukuzibala; Ngingumdwebi wekhathuni osezingeni elingabazekayo, kepha ngiyazama. Ngokuthanda iLinux, imvelo nomculo owedlulele, ngivikela umbono wokuthi wonke umuntu kufanele azitholele eyakhe indlela ngaphandle kokuya emihlanganweni yezenhlalo.