Isaac

Страстта ми към компютърната архитектура ме накара да изследвам непосредствено по-високия и неделим слой: операционната система. Със специална страст към типовете Unix и Linux. Ето защо прекарах няколко години в опознаване на GNU/Linux, натрупах опит като работно бюро за помощ и дадох съвети за безплатни технологии за компании, сътрудничех по няколко проекта за безплатен софтуер в общността, в допълнение към писането на хиляди статии за различни дигитални медии, специализирани в Open Source. По време на това пътуване моята философия остана непоколебима: ученето е непрекъснат процес. С всеки ред код, всяко решение на проблем и всяка написана дума се стремя не само да предам знания, но и да разширя моите собствени. Защото в необятния и непрекъснато променящ се пейзаж на технологиите човек никога не спира да бъде студент.