शेल स्क्रिप्टिंग - भाग 8 वापरून आपल्या प्रोग्रामचे चरण-चरण तयार करा

पुन्हा एकदा स्वागत आहे या नवीन करण्यासाठी पाठ (# 8) अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना कोर्स (ट्यूटोरियल) याबद्दल शेल स्क्रिप्टिंग ”. वरील मध्ये एक्सएनयूएमएक्स धडे आम्ही विशिष्ट कार्यक्षमतेसह कोडचे विशिष्ट मॉड्यूल (विभाग) कसे तयार करावे याबद्दल शिकू शकलो  बॅश शेल वापरुन शेल स्क्रिप्टिंग कामगिरी दुभाषे म्हणून. हे मॉड्यूल आतापर्यंतः

शेल स्क्रिप्टिंगवर जा मागील पोस्ट (धडा 7) खालील दुवा दाबा:

या मध्ये आठवा (8) दुसरीकडे, आम्ही कित्येक मॉड्यूलच्या बांधकामावर लक्ष केंद्रित करू, त्या खालीलप्रमाणे आहेतः

प्रॉक्सी कॉन्फिगरेशन मॉड्यूल:


# MODULO DE CONFIGURACIÓN DE PROXY


read -p "En caso de requerir configurar un Proxy en su Terminal, introduzca la dirección_ip:puerto necesaria, en caso contrario solo presione la tecla ENTER: " IP_PTO_PROXY

# Nota: Indicar dirección_ip: puerto solo en caso de ser necesario activar debido
# a proxy interno no transparente para la terminal dentro de la red de trabajo
# donde se ejecute.

echo -e '\a'
export http_proxy=$IP_PTO_PROXY
#export no_proxy="127.0.0.1, localhost, 192.168.0.0/22, mi_institucion.gob.ve:8080"

sleep 3
clear

read -p "SI DESEA CANCELAR PRESIONE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CARACTERES: "s" "S" "y" "Y". DE LO CONTRARIO PRESIONE CUALQUIER OTRA TECLA! : " op

if [[ $op == "y" || $op == "Y" || $op == "s" || $op == "S" ]];

 then

  sleep 3 ; clear ; exit 0

 else

  sleep 3 ; clear ; read -p "EL PROGRAMA CONTINUARA, OPRIMA CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR..." && sleep 3 ; clear

fi

या मॉड्यूलचे कार्य प्रोग्रामला सूचित करणे आहे की इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आवश्यक असलेल्या कार्ये करण्यासाठी कन्सोलला प्रॉक्सी आवश्यक आहे. जर तू काहीही दर्शवत नाही (की प्रविष्ट करा कोणताही आयपी न घालता) प्रोग्राम असे गृहीत धरेल प्रॉक्सी आवश्यक नाही, अन्यथा आपण एक सूचित करणे आवश्यक आहे आयपी: पोर्ट, तात्पुरते परदेशी प्रॉक्सी कॉन्फिगर करण्यासाठी आणि कनेक्टिव्हिटी करण्यासाठी.

निवड .001आपले स्वागत आहे मॉड्यूल


# MODULO DE BIENVENIDA        

play /usr/share/sounds/startup3.wav 2> /dev/null

echo " BIENVENIDOS AL PROGRAMA "
sleep 3
clear

dialog --infobox "\n \n \nGRACIAS POR USAR ESTE SCRIPT..." 10 80 ; sleep 3

DIALOG=${DIALOG=dialog}

COUNT=10
(
while test $COUNT != 110
do
echo $COUNT
echo "XXX"
echo "ESTIMADO USUARIO, BIENVENIDO AL SCRIPT..."
echo "GRACIAS POR UTILIZARME..."
echo "ESPERE UNOS SEGUNDOS MIENTRAS ME INICIALIZO... ($COUNT %)"
echo "XXX"
COUNT=`expr $COUNT + 10`
sleep 1
done
) |
$DIALOG --title "LPI - SB" --gauge "INICIALIZANDO EL SCRIPT" 10 80 0

clear

echo " SCRIPT DE TRABAJO EN EJECUCIÓN "
echo ""
sleep 3
clear
       

या मॉड्यूलचे कार्य म्हणजे a स्वागत बॅनर अल्फान्यूमेरिक आणि गैर-वर्णांक वर्णांसह स्वहस्ते डिझाइन केलेल्या वापरकर्त्यास नंतर प्रति टर्मिनलसह माहिती संदेश विंडो संवाद आणि शेवटी पुढील मॉड्यूलवर पुढील चरण नियंत्रित करण्यासाठी प्रगती पट्टी.

निवड .002निवड .003निवड .004वापरकर्ता इंटरफेस निवड मॉड्यूल


# MODULO DE SELECCIÓN DE INTERFACE DE USUARIO 

DIALOG_CANCEL=1
DIALOG_ESC=255
HEIGHT=0
WIDTH=0

display_result() {
 dialog --title "$1" \
  --no-collapse \
  --msgbox "$result" 0 0
}

while true; do
 exec 3>&1
 selection=$(dialog \
  --backtitle "Script en ejecución" \
  --title "Menu" \
  --clear \
  --cancel-label "Exit" \
  --menu "Seleccione una (1) opción, por favor:" $HEIGHT $WIDTH 4 \
  "1" "Usar interfaz de usuario (GUI) por Terminal" \
  "2" "Usar interfaz de usuario (GUI) por Escritorio" \
  "3" "Cerrar la sesión del Script" \
  2>&1 1>&3)
 exit_status=$?
 exec 3>&-
 case $exit_status in
  $DIALOG_CANCEL)
   clear
   echo "Sesión del Script cancelada."
   exit
   ;;
  $DIALOG_ESC)
   clear
   echo "Sesión del Script abortada." >&2
   exit 1
   ;;
 esac
 case $selection in
  0 )
   clear
   echo "Programa Terminado."
   ;;
  1 )
   result=$(echo "Usuario $USERNAME, usted ha seleccionado la interfaz de usuario (GUI) por Terminal"; echo $FECHA_SISTEMA_N / $HORA_SISTEMA)
   display_result "Script de Trabajo"
   USER_INTERFACE=T ; break
   
   ;;
  2 )
   result=$(echo "Usuario $USERNAME, usted ha seleccionado la interfaz de usuario (GUI) por escritorio"; echo $FECHA_SISTEMA_N / $HORA_SISTEMA)
   display_result "Script de Trabajo"
   USER_INTERFACE=E ; break
   ;;
  3 )
   result=$(echo "Usuario $USERNAME, el SCRIPT ha seleccionado la interfaz de usuario (GUI) por Terminal por defecto"; echo $FECHA_SISTEMA_N / $HORA_SISTEMA)
   display_result "Script de trabajo"
   USER_INTERFACE=T ; break
   ;;
 esac
done

या मॉड्यूलचे कार्य मेनू-प्रकार विंडो तयार करणे आहे जे कीबोर्ड आणि माउस दोन्हीचा वापर करून आपल्याला पर्याय निवडण्याची परवानगी देते. प्रत्येक पर्याय करू शकतो कमांड कमांड, मॉड्यूल, फंक्शन किंवा इतर स्क्रिप्ट कार्यान्वित करा. या विशिष्ट प्रकरणात, याची सवय होती व्हेरिएबलमधे व्हॅल्यू संचित करा जे नंतर परवानगी देईल त्याच्या सामग्रीनुसार ऑर्डर ठरवा.

निवड .005निवड .006निवड .007अतिरिक्त मॉड्यूल्सच्या निवड आणि कार्यासाठी मॉड्यूल


# MODULO DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE MÓDULOS ADICIONALES        


if [[ "$USER_INTERFACE" == "T" ]]; then

  bash $UBICACION/lpi_sb8_gui_terminal.sh 
  sleep 3

 else

  bash $UBICACION/lpi_sb8_acond_audiovisual_g_2016.sh

  bash $UBICACION/lpi_sb8_act_mtto_g_2016.sh

fi
    

या मॉड्यूलचे कार्य व्हेरिएबलमध्ये पूर्वी संचयित केलेल्या मूल्यावर आधारित पूर्वनिर्धारित पर्याय कार्यान्वित करणे आहे. या प्रकरणात, तो वेरिएबल केवळ क्रिया करणे सुरू ठेवण्याच्या दरम्यानच्या निवडीस कारणीभूत ठरेल कमांडसह कन्सोल आणि संवादांसह ग्राफिकल इंटरफेसद्वारे ó Zenity आणि Gxmessage सह डेस्कटॉप वातावरणासाठी ग्राफिकल इंटरफेसद्वारे.

निवड .008निवड .009निवड .010निवड .010निवड .011फार मॉडेल


# MODULO DE DESPEDIDA        

# Sección que muestra un mensaje de despedida al usuario

echo -e '\a'

echo ''
echo ''
echo '#--------------------------------------------------------#'
echo '#  ESPERE UNOS SEGUNDOS MIENTRAS SE CIERRAN TODOS LOS  #'
echo '#        PROCESOS ABIERTOS DEL SCRIPT       #'
echo '#--------------------------------------------------------#'
echo ''
echo ''

sleep 5
clear

# Sección que instala los paquetes bases del Script

echo -e '\a'

echo ''
echo ''
echo '#--------------------------------------------------------#'
echo '#      MUCHAS GRACIAS POR USAR EL SCRIPT      #'
echo '#                            #'
echo '# EL PROGRAMA HA CULMINADO Y SE CERRARÁ INMEDIATAMENTE #'
echo '#          ESTIMADO USUARIO          #'
echo '#--------------------------------------------------------#'
echo ''
echo ''

sleep 3
clear

wget -o /dev/null --user-agent="Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.2 Safari/537.36" -O "/tmp/audio.mp3" "https://translate.google.co.ve/translate_tts?ie=UTF-8&q=MUCHAS%20GRACIAS%20POR%20USAR%20EL%20LINUX%20POST%20INSTALL%20-%20SCRIPT%20BICENTENARIO%2C%20EL%20PROGRAMA%20HA%20FINALIZADO%20Y%20SE%20CERRAR%C3%81%20INMEDIATAMENTE%2C%20ESTIMADO%20USUARIO.&tl=es&total=1&idx=0&textlen=141&tk=899229.758054&client=t&prev=input" ; play -q /tmp/audio.mp3

play /usr/share/sounds/shutdown1.wav 2> /dev/null

rm -f $UBICACION/$FILE_LOCK

setterm --initialize

# MODULO DE DESPEDIDA        

या मॉड्यूलचे कार्य विदाई कन्सोलद्वारे संदेश दर्शविणे आणि त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीची फाइल हटविणे आहे.

खाली ए स्क्रीनकास्ट हे मॉड्यूल आणि मागील कार्यवाही कशी कार्यान्वित केली जातात हे दर्शविले जाते जेणेकरुन मागील 8 धड्यांमधील सर्व मॉड्यूल्स कसे कार्य करतात ते तपासले आणि त्यांची शक्ती प्रमाणित केली. शेल स्क्रिप्टिंग उच्च पातळी आहे:

स्क्रिप्ट चाचणी व्हिडिओ

आणि आपल्या स्क्रिप्टमध्ये आम्ही कन्सोल वापरकर्ता इंटरफेस किंवा ग्राफिकल वातावरण का वापरावे?

आपण ते लक्षात ठेवले पाहिजे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, त्याला असे सुद्धा म्हणतात जीयूआय (ग्राफिकल यूजर इंटरफेस) ते आहेत म्हणजे प्रतिमा आणि ग्राफिक ऑब्जेक्ट्सचा संच वापरुन खालच्या इंटरफेसमध्ये उपलब्ध माहिती आणि कृतींचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वापरले जाणारे. याचा मुख्य उपयोग होतो मशीन किंवा संगणकाच्या ऑपरेटिंग सिस्टमसह संप्रेषणास अनुमती देण्यासाठी एक सोपा व्हिज्युअल वातावरण प्रदान करा.

सहसा आम्ही उपकरणाशी थेट संवाद साधून, म्हणजेच कमांड टाइप करून किंवा कीबोर्डसह स्क्रिप्ट चालवून कार्य करतो. वाय प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टमच्या कमांड लाइनच्या उत्क्रांतीच्या रूपात जीयूआय उद्भवतात आणि ग्राफिक वातावरणातील मूलभूत भाग बनणे.

आणि च्या संदर्भात मानव-संगणक संवाद प्रक्रिया, जीयूआय एक परस्पर तंत्रज्ञान माध्यम आहे जे व्हिज्युअल भाषेचा वापर आणि ग्राफिक संदर्भानुसार, संगणक प्रणालीसह मैत्रीपूर्ण संवादद्वारे आम्हाला सक्षम करते.

ग्राफिकल इंटरफेस वापरणे आम्हाला फायदे आणि तोटे प्रदान करतात जसे:

फायदे हेही: प्रक्रियेची हाताळणी सुलभ करा, प्रतिमेद्वारे किंवा ऑब्जेक्टद्वारे स्क्रीनवरील प्रत्येक कमांड पहा, वापरकर्त्याला विंडोज आणि संवाद बॉक्स सारखी प्रमाणित नियंत्रण यंत्रणा द्या, वापरकर्त्यास सिस्टमशी सुलभ संवाद साधण्याची परवानगी द्या.

तोटे हेही: हे अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम संसाधने, अवघडपणा, विकासाची वेळ आणि असा विकास करण्याची किंमत घेते.

टर्मिनलमध्ये किंवा डेस्कटॉपवर नवीन आणि अधिक सुंदर इंटरफेस कसे बनवायचे याबद्दल आपल्याला अधिक जाणून घेऊ इच्छित असल्यास, मी तुम्हाला अशी आज्ञा देतो की बॅश स्क्रिप्टसह कार्यवाहीयोग्य माहिती प्राप्त करण्याची क्षमता देण्यासह संवाद विंडो तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या काही आदेशांबद्दल जाणून घ्या. जसे:

संवादः मध्ये संवाद मॅन्युअल आपल्याकडे असलेले भिन्न पर्याय आम्हाला देते.

Gxmessage: मध्ये Gxmessage मॅन्युअल आपल्याकडे असलेले भिन्न पर्याय आम्हाला देते.

तीव्रता: मध्ये झेनिटी मॅन्युअल आपल्याकडे असलेले भिन्न पर्याय आम्हाला देते.

आणि आपण आपल्या स्क्रिप्टला (प्रोग्राम) आणखी एक विशेष आणि परस्पर संवाद देऊ इच्छित असाल तर बाश शेल किंवा इतर शेल मी या इतर प्रोग्राम्सची शिफारस करतो की जेव्हा चांगला वापर केला जातो तेव्हा शेल स्क्रिप्टिंगच्या प्रकरणांमध्ये फार कुशल न राहता वास्तविक चमत्कार करण्यात मदत करू शकते. या कार्यक्रमांपैकी आमच्याकडेः

 • सूचना पाठवा: ईमेल आल्यावर सूचना देणे, संपर्क ऑनलाइन ठेवणे आणि विविध कामांची स्मरणपत्रे बनविणे यासारख्या घटनांसाठी सूचना बनवण्याकरिता खूप उपयुक्त आज्ञा. 
 • tput: स्क्रीनवर कर्सर ठेवण्यासाठी, स्क्रीनवरून डेटा मिटविण्यासाठी, स्क्रीनवरील ओळी व स्तंभांची संख्या, फील्डची योग्यरित्या स्थिती तयार करणे, ज्याचे इनपुट त्रुटी म्हणून आढळले होते ते क्षेत्र मिटविण्यासाठी बर्‍याच गोष्टींमध्ये वापरल्या जाणार्‍या कमांड. तथापि, स्क्रीनचे जवळजवळ सर्व पॅरामीरायझेशन या आदेशाद्वारे केले जाते. 
 • संच: कमांड जी प्रत्येक कन्सोल आणि डेस्कटॉपसाठी अपरकेस / लोअरकेस अक्षरे, संख्यात्मक कीबोर्ड आणि स्क्रोलिंग कीबोर्डची सक्रियता आणि निष्क्रियता की नियंत्रित करण्यास परवानगी देते.

बरं, आतापर्यंत ही मालिका!


लेखाची सामग्री आमच्या तत्त्वांचे पालन करते संपादकीय नीति. त्रुटी नोंदविण्यासाठी क्लिक करा येथे.

टिप्पणी करणारे सर्वप्रथम व्हा

आपली टिप्पणी द्या

आपला ई-मेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्ड चिन्हांकित केले आहेत *

*

*

 1. डेटा जबाबदार: मिगुएल Áन्गल गॅटन
 2. डेटाचा उद्देशः नियंत्रण स्पॅम, टिप्पणी व्यवस्थापन.
 3. कायदे: आपली संमती
 4. डेटा संप्रेषण: कायदेशीर बंधन वगळता डेटा तृतीय पक्षास कळविला जाणार नाही.
 5. डेटा संग्रहण: ओकेन्टस नेटवर्क (EU) द्वारा होस्ट केलेला डेटाबेस
 6. अधिकारः कोणत्याही वेळी आपण आपली माहिती मर्यादित, पुनर्प्राप्त आणि हटवू शकता.